Mark Harty

Wiceprezes wykonawczy ds. międzynarodowych i globalnych klientów korporacyjnych

Jerry Warner

Wiceprezes wykonawczy ds. pionów handlowych na obszar Ameryki Północnej i Południowej oraz całego świata

Rolando Torres

Wiceprezes wykonawczy ds. globalnej działalności produkcyjnej

Tom Mullally

Starszy wiceprezes ds. globalnej dystrybucji i logistyki

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.