Jako światowy lider w dziedzinie soczewek kontaktowych codziennie pomagamy ludziom lepiej widzieć.*1 

Ale nasza praca na tym się nie kończy. Projektując nasze produkty i opakowania, kładziemy nacisk na efektywne wykorzystanie zasobów i równocześnie dążymy do redukcji naszego śladu węglowego.‡§1 

W CooperVision podejmujemy działania zarówno jeśli chodzi o produkcję jak i dystrybucję, aby tam gdzie to możliwe działać w sposób bardziej zrównoważony. Staramy się eliminować odpady i niepotrzebne opakowania, aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko.2 w kierunku bardziej zrównoważonej działalności i dążymy do ograniczenia wpływu na środowisko. Aktywnie dążymy do lepszej przyszłości naszej planety, promując odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów,3 ponowne wykorzystywanie odpadów, gdzie tylko jest to możliwe,|1 oraz wdrażanie działań kompensacyjnych dla odpadów z naszych produktów i opakowań, które w chwili obecnej nie są poddawane recyklingowi.¶1 

Podejmujemy współpracę z naszymi klientami, partnerami i innymi podmiotami, realizując niezliczone działania, które zaowocują lepszym jutrem dla Ludzi + Planety.

Projektujemy – i stale doskonalimy** – nasze produkty, aby ograniczać nasz ślad węglowy. ‡§1

 

Każdy produkt i opakowanie, które tworzymy, jest starannie zaprojektowane, aby efektywnie wykorzystywać zasoby i jednocześnie zmniejszać nasz ślad węglowy.‡§1 Od naszych produktów, przez obiekty, aż po procesy pośrednie – jesteśmy świadomi wyborów, które czynimy dziś dla większego, zbiorowego wpływu na jutro.

Projektujemy z myślą o recyklingu, opracowując produkty i opakowania, które są zgodne z programami recyklingu lokalnych społeczności, gdzie tylko to możliwe. 

Budujemy obiekty zasilane energią odnawialną1 i rozwijamy procesy, by świadomie zmniejszać nasz ślad węglowy.‡§1 Projektujemy – i stale doskonalimy – nasze produkty, aby wytwarzać mniej odpadów.††3 

Współpracujemy i wprowadzamy innowacje, wykorzystując naszą kreatywność, by dbać o planetę i siebie nawzajem.

 

W CooperVision z pasją podchodzimy do roli globalnego obywatela, inspirując naszych pracowników do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju – niezależnie od skali działania. Wspólnie ze specjalistami ochrony wzroku i użytkownikami soczewek kontaktowych podejmujemy proekologiczne działania już dzisiaj, by chronić przyszłość.

Nasze zaangażowanie wykracza poza soczewki kontaktowe. Współpracujemy z organizacjami międzynarodowymi i społecznościami, aby skuteczniej zmniejszać nasz wpływ na środowisko1 i wprowadzać pozytywne zmiany. To wszystko staje się możliwe dzięki ludziom pełnym pasji, innowacyjnemu myśleniu i gotowości do działania. Nasza zbiorowa kreatywność prowadzi nas do podejmowania kroków na rzecz poprawy dobrostanu naszej planety.1 Zapraszamy Cię do dołączenia do naszej podróży w kierunku lepszego jutra. 

 

W CooperVision angażujemy się w ochronę ograniczonych zasobów naturalnych‡‡1 i poszukujemy sposobów na integrację odnawialnych źródeł energii§§ z naszymi procesami produkcyjnymi.||1

 

Współdziałamy z partnerami w celu gromadzenia odpadów produkcyjnych, z myślą o odzyskiwaniu surowców i przywracaniu im życia, gdy jest to możliwe.|1

 

Podejmując działania mające na celu kompensowanie odpadów z naszych produktów i opakowań, które jeszcze nie podlegają recyklingowi, CooperVision stawia kroki w kierunku poprawy dobrostanu naszej planety.¶1

ULEPSZONE TWORZYWA SZTUCZNE¶¶4,5,6

Jesteśmy zwolennikami Ulepszonych Tworzyw Sztucznych dlatego zaczęliśmy zamawianie certyfikowanych tworzyw z ISCC PLUS. ¶¶***2,4,5  

W ten sposób firma CooperVision dąży do osiągnięcia wyższych standardów wytwarzania tworzyw sztucznych.

 

Sustainability News

Lepsza przyszłość zaczyna się od nas wszystkich, tu i teraz.
 

* Połączenie badań rynkowych z 2022 roku w oparciu o ogólnoświatową sprzedaż i szacunki wewnętrzne.
† Odnosi się do ciągłego procesu doskonalenia produkcji, który CooperVision realizuje w celu zwiększenia efektywności.
‡ Ślad węglowy jest ograniczony do emisji Zakresu 1 i 2, które są zdefiniowane jako: Zakres 1: bezpośrednie emisje ze źródeł własnych lub kontrolowanych. Zakres 2: pośrednie emisje wynikające z wytwarzania zakupionej energii.
§ Raport CooperVision dotyczący kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego za rok 2022.
| Raport CooperVision dotyczący kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego za rok 2020.
¶ Inicjatywa CooperVision dotycząca neutralności tworzyw sztucznych we współpracy z Plastic Bank.
** Odnosi się do ciągłego procesu doskonalenia produkcji, który CooperVision realizuje w celu redukcji emisji węglowych Zakresu 1 i 2.
†† Odpady związane z produkcją soczewek kontaktowych. 
‡‡ Zasoby naturalne definiuje się między innymi jako wodę, azot, gaz ziemny i inne związki organiczne.
§§ Surowce odnawialne to materiały lub energie, których zasoby są niewyczerpalne lub mogą być nieustannie odtwarzane.
|| CooperVision korzysta z odnawialnych materiałów i energii w procesach produkcyjnych.
¶¶ Według recenzowanych badań naukowych, polipropylen (PP) wytworzony z odnawialnych źródeł ma mniejszy ślad węglowy. Dostawca tworzyw sztucznych dla CooperVision stwierdził, że produkcja PP z wykorzystaniem surowców kopalnych wiąże się z emisją 1,63 kg CO2e na kg PP, podczas gdy produkcja PP z surowców roślinnych to -0,82 kg CO2e na kg PP.
*** ISCC PLUS: International Sustainability and Carbon Certification PLUS.
††† CooperVision, dzięki współpracy z Plastic Bank, zebrał i przetworzył około 5,3 mln kg plastiku przeznaczonego do transprtu wodnego według stanu na styczeń 2024. Przyjmując, że 1 kg plastiku odpowiada 50 standardowym butelkom 202 mm, będzie to równowartość około 263,7 mln plastikowych butelek, które nie dotarły do oceanów.
 

Źródła::
1. Informacje wewnętrzne CVI, 2023.
2. Informacje wewnętrzne CVI, 2024.  
3. Informacje wewnętrzne CVI, 2023. Kodeks postępowania dostawców CooperVision.
4. Informacje wewnętrzne CVI, 2023. Zakłady produkcyjne: Kostaryka, Węgry, stan Nowy Jork, Portoryko i Southampton w Wielkiej Brytanii.
5. Informacje wewnętrzne CVI, 2023. Ocena wpływu na środowisko biodegradowalnych surowców naszego dostawcy od produkcji po wydanie z fabryki.
6. Narayan, R. (2011). Ślad węglowy biotworzyw oceniany na podstawie analizy zawartości biowęgla i oceny cyklu życia. Biuletyn MRS, 36(09), 716-721. https://doi.org/10.1557/mrs.2011.210
7. Informacje wewnętrzne CVI, 2023. Ocena biozasobów odnawialnych przeprowadzona przez naszego dostawcę polimerów z tworzyw sztucznych dla CooperVision.
8. Informacje wewnętrzne CVI na dzień 1/2024.
 

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.