Na całym świecie — oraz blisko domu

Firma CooperVision z wielką pasją traktuje swoją rolę jako obywatela świata. Sprzedajemy produkty w ponad 130 krajach*1 na całym świecie, realizując naszą misję poprawy jakości widzenia na całym świecie oraz wspierania społeczności, w których pracujemy, poprzez działania dobroczynne i usługi publiczne, a także działalność handlową. Ponadto silnie angażujemy się w dbanie o dobro naszej planety, wdrażając szeroką gamę programów zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów w naszych obiektach na całym świecie.

Sponsorowanie organizacji Optometry Giving Sight na całym świecie

CooperVision jest wiodącym sponsorem Optometry Giving Sight (OGS) — globalnej inicjatywy założonej w 2003 r. mającej na celu niesienie pomocy 1,22 miliarda ludzi na całym świecie, w tym dziesiątkom milionów dzieci, które są niewidome lub niedowidzące z powodu braku dostępu do badań oczu i odpowiedniej korekcji wady wzroku.

Zbiórki charytatywne w zakładach CooperVision na całym świecie, program rabatowy dla pacjentów, kampanie marketingowe związane z celami charytatywnymi oraz coroczne uzupełnianie darowizn pracowników przez firmę pozwoliły uzyskać ponad 3 miliony dolarów wkładów na rzecz OGS.

Programy wspierane przez OGS na sześciu kontynentach:

  • Zapewniły podstawowe usługi w zakresie opieki okulistycznej dla ponad 7,6 miliona osób
  • Pozwoliły przeszkolić ponad 14 tysięcy pracowników w obszarze ochrony wzroku
  • Wspierały utworzenie ponad 130 ośrodków okulistycznych

Każdego roku jeden z pracowników dołącza do OGS jako ambasador CooperVision, aby wziąć udział w programie pomocy oraz pokazać wpływ naszego wsparcia i pomocy dla potrzebujących na całym świecie.

Lisa Jenkins, koordynatorka produkcji naszego zakładu w Wielkiej Brytanii, w 2018 r. odwiedziła Ugandę jako ambasador CooperVision w OGS. 

Zaangażowanie na rzecz naszych społeczności

Tysiące pracowników CooperVision mieszka i pracuje w kilkuset społecznościach na całym świecie. Współpracujemy z organizacjami społecznymi i zachęcamy naszych pracowników do udziału w lokalnych projektach kulturalnych, środowiskowych i charytatywnych, które mają szczególne znaczenie dla naszych pracowników i ich rodzin.

Troska o naszą planetę

Zrównoważony rozwój i ochrona zasobów są kluczowym priorytetem codziennej działalności CooperVision. Bieżące programy w naszych zakładach na całym świecie prowadzą do skutecznego oszczędzania i ponownego wykorzystywania wody, oszczędzania energii, recyklingu i zmniejszania zużycia materiałów produkcyjnych.

  • Nasze zakłady w Rochester w stanie Nowy Jork w USA korzystają w 100% z odnawialnych źródeł energii
  • Nasz zakład produkcyjny w Alajueli w Kostaryce i centrum dystrybucyjne w Madrycie otrzymały certyfikaty LEED za projekt oraz działanie w sposób przyjazny dla środowiska
  • W naszym zakładzie produkcyjnym w Portoryko program ponownego wykorzystania wody pozwolił zaoszczędzić 63 miliony litrów rocznie i zmniejszyć zapotrzebowanie na wodę dostarczaną przez miasto o 35%

Zgodnie z naszym zobowiązaniem w 2019 r. połączyliśmy siły z innymi dużymi firmami publicznymi oraz instytucjami prywatnymi i rządowymi na całym świecie, aby dostosować się do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, mających na celu budowanie lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości w ciągu następnego dziesięciolecia.

 


 

* Produkty do pielęgnacji soczewek CooperVision, miękkie i specjalistyczne soczewki kontaktowe.

Dane z 2019 r.

Stan na pierwszy kwartał roku fiskalnego 2018. Dane mogą ulec zmianie.

Źródła:

1. Dane własne CooperVision 2020.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.