Pomaga w wyraźnym widzeniu przy wszystkich odległościach dzięki wielu strefom korekcji w każdej soczewce kontaktowej, dostosowanym do indywidualnych mocy.

Jeśli masz ponad 40 lat, możesz zacząć zauważać, że trudniej Ci wyraźnie widzieć przedmioty znajdujące się blisko — na przykład przy słabym oświetleniu, chociażby podczas czytania menu w ulubionej restauracji. Stan ten nazywany jest prezbiopią i dotyka wszystkich.

Dzięki technologii Balanced Progressive® możesz nosić soczewki kontaktowe, które pomogą Ci uzyskiwać ostrość widzenia na dowolną odległość.

Technologia ta obejmuje wiele stref korekcji wzroku — bliską, pośrednią i daleką. Soczewki można dostosować do indywidualnych potrzeb, aby móc cieszyć się wyjątkowym widzeniem na wszystkie odległości

KORZYŚCI:

 

Umożliwia to specjaliście ochrony wzroku dostosować soczewki do indywidualnej wady wzroku każdego pacjenta w celu zapewnienia wyjątkowego widzenia przy wszystkich odległościach — bliskiej, pośredniej i dalekiej

 

Prezbiopia nie oznacza, że musisz się zadowalać okularami do czytania

Technologia Balanced Progressive® w działaniu

Gdzie można znaleźć tę technologię:

 

Aby uzyskać wyraźne widzenie na  wszystkie odległości, zapytaj specjalistę o soczewki kontaktowe Biofinity® multifocal z technologią Balanced Progressive®.

 

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.