Mark Harty

Mark Harty

Wiceprezes wykonawczy ds. międzynarodowych i globalnych klientów korporacyjnych

Mark pełni funkcję międzynarodowego wiceprezesa wykonawczego i odpowiada za globalnych klientów korporacyjnych. Był prezesem na obszar Europy od października 2012 r. do grudnia 2016 r. i prezesem na obszar EMEA od stycznia 2017 r. do lutego 2019 r. Zanim do nas dołączył, Mark zajmował różne stanowiska w starszym kierownictwie międzynarodowym w spółkach CR Bard, Edwards Life Sciences i Boston Scientific, gdzie zajmował się głównie komercjalizacją technologii wyrobów medycznych w obszarach kardiologii i intensywnej terapii.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.