Jesteś tutaj

Tom Mullally

Tom Mullally

Starszy wiceprezes ds. globalnej dystrybucji i logistyki

Tom pełnił funkcję starszego wiceprezesa ds. globalnej logistyki spółki CooperVision od sierpnia 2016 r. i starszego wiceprezesa ds. dystrybucji na region EMEA od czerwca 2008 r. Zanim dołączył do CooperVision, od 1998 r. był wiceprezesem wykonawczym ds. łańcucha dostaw w spółce Sylvania Lighting International. Tom zajmował również różne stanowiska kierownicze wyższego szczebla w pionach operacyjnych i handlowych spółek, takich jak General Electric, Groupe Bull SA i Wang Laboratories Inc.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.