W CooperVision opracowujemy programy nagród, które mają charakter regionalny, a zarazem przyczyniają się do poprawy globalnych wyników.

Wynagrodzenia są konkurencyjne i sprawdzane co roku, zaś dzięki kulturze nagradzania za wyniki osoby wykazujące szczególne zaangażowanie w realizację naszych celów otrzymują dodatkowe korzyści.  

Niektóre stanowiska mają również możliwość udziału w uznaniowych programach motywacyjnych i premiowych dostępnych w całej firmie, dając pracownikom dodatkową możliwość czerpania z nieustannych sukcesów firmy CooperVision.

Zdajemy sobie sprawę, że wszyscy pracownicy są wyjątkowi oraz odgrywają swoje role w osiąganiu kolejnych sukcesów przez firmę CooperVision. Dlatego też staramy się zapewnić, by każdy z naszych globalnych programów nagród oferował szereg korzyści, takich jak:

  • Nagrody pieniężne i niepieniężne
  • Edukacja i szerzej rozumiane wsparcie

Firma CooperVision jest zaangażowana w poprawę kondycji finansowej, fizycznej oraz umysłowej pracowników — zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, w trakcie ich kariery zawodowej, jak i po przejściu na emeryturę.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.