Nasze zaangażowanie na rzecz jakości życia

CooperVision angażuje się w poprawę jakości życia ludzi na całym świecie. To zaangażowanie zaczyna się od wspierania zdrowia i jakości życia naszych pracowników oraz społeczności, w których mieszkają i pracują.

Wspieranie naszych pracowników

Oferujemy rozbudowany globalny program poprawy jakości życia obejmujący szeroki zakres działań i programów organizowanych lokalnie w zakładach na całym świecie, które mają znaczący wpływ na nasze zespoły. W CooperVision przyjęliśmy holistyczne podejście do kwestii jakości życia, a nasi pracownicy aktywnie uczestniczą w realizacji tego wieloletniego programu.

Pracownicy z całej firmy CooperVision udzielają się jako wolontariusze oraz promotorzy poprawy jakości życia. Każdy z nich otrzymuje szkolenia i zasoby, które pomogą w realizacji programu w swoim lokalnym zakładzie. Promotorzy poprawy jakości życia są ważną częścią aktywności w tej dziedzinie — organizują wydarzenia takie jak targi zdrowia, spacery/biegi związane ze sprawami społecznymi, zbiórki odzieży, zajęcia fitness, działania dotyczące zdrowego odżywiania i inne aktywności mające na celu poprawę jakości życia w miejscu pracy.

Wspieranie naszych społeczności

W CooperVision angażujemy się w działania na rzecz społeczności, w których mieszkamy i pracujemy. Współpracujemy z organizacjami, które wnoszą znaczące zmiany na poziomie lokalnym i globalnym, oraz podzielają nasze zaangażowanie na rzecz promowania poprawy zdrowia oraz wspierania społeczności i środowiska.

Umożliwiamy naszym pracownikom aktywny udział w lokalnych projektach kulturalnych, środowiskowych i charytatywnych, które mają dla nich szczególne znaczenie: od sprzątania parku i plaży przez zbiórki ubrań, żywności i artykułów szkolnych po imprezy dla lokalnych organizacji charytatywnych oraz setki innych wartościowych działań.

Zespoły badawczo-rozwojowe CooperVision w Kalifornii nawiązały współpracę z lokalnymi organizacjami non-profit Kids Against Hunger, dostarczając ponad 11 tysięcy posiłków dla głodnych dzieci z regionu zatoki San Francisco.

Firma CooperVision France sponsorowała bieg Color Run w ramach zbiórki pieniędzy dla organizacji Adrien Association, która niesie pomoc chorym dzieciom w potrzebie. Zgromadzone fundusze zostały wykorzystane do zapewnienia potrzebującym dzieciom doskonałej zabawy w paryskim parku rozrywki.

Zespół kierowniczy CooperVision w Japonii wsparł organizację Shanti Volunteer Association, przekazując książki obrazkowe dzieciom z obozów uchodźców w siedmiu krajach azjatyckich.

Zespół CooperVision w Portoryko nawiązał współpracę ze Scuba Dogs w celu oczyszczenia lokalnej plaży w ramach akcji International Coastal Cleanup, podczas której zbierano śmieci i odpady wzdłuż wybrzeża

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.