Aby ściągnąć instrukcję dotyczącą noszenia soczewek kontaktowych w trakcie epidemii COVID19, proszę kliknąć tutaj.

 

Aby ściągnąć instrukcję dla użytkownika miękkich soczewek kontaktowych, proszę kliknąć tutaj.

 

Aby ściągnąć instrukcje zakładania i zdejmowania soczewek kontaktowych, proszę kliknąć na poniższe linki:

Instrukcja zakładania i zdejmowania jednodniowych soczewek kontaktowych

Instrukcja zakładania i zdejmowania miesięcznych soczewek kontaktowych

 

Aby ściągnąć instrukcje dla użytkownika płynów do soczewek kontaktowych, proszę kliknąć na poniższe linki:

Wielofunkcyjny płyn do pielęgnacji soczewek kontaktowych

Jednostopniowy płyn oksydacyjny do pielęgnacji soczewek kontaktowych

 

Aby ściągnąć instrukcje dla użytkownika pozostałych produktów do pielęgnacji, proszę kliknąć na poniższe linki:

Instrukcja Preservative Free Saline

Instrukcja Delta System

Instrukcja ComfortVue

Symbol Glossary

CooperVision Symbol Glossary

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.