„Lepsze możliwości” — aby pomóc nam w realizacji naszych celów, pomożemy Ci osiągnąć Twoje własne.

Skorzystaj z szerokiego zakresu szkoleń i rozwoju osobistego. Weź udział w tworzeniu najnowocześniejszych produktów. Zyskaj wiedzę i inspirację dzięki współpracy z zespołami z całego świata.

Nasze globalne programy rozwoju obejmują:

Kierowanie nastawione na otwartość

Firma CooperVision prowadzi programy skupione na otwartości dla naszego zespołu wykonawczego, kierowników wyższego szczebla oraz przełożonych. Sesje te koncentrują się na złożonych aspektach kierowania zróżnicowanymi organizacjami i zespołami, a także na obsłudze zróżnicowanych grup klientów bez podświadomych uprzedzeń.

Rozwój kierownictwa wyższego szczebla

Posiadamy kilka specjalistycznych programów przeznaczonych dla kierowników wyższego szczebla, takich jak program informacji zwrotnych 360° wspierany przez sześciomiesięczny trening kierowniczy. Jego oparte na mocnych stronach podejście ma na celu przekazywanie specyficznych informacji zwrotnych oraz sugestii dotyczących rozwoju.

Wspieramy również program rozwoju kierownictwa dotyczący strategii biznesowej, planowania strategicznego, zarządzania zmianą i kierowania zespołami. Nasze programy są prowadzone wspólnie z grupami interdyscyplinarnymi z całego świata, aby zapewnić duże możliwości tworzenia wewnętrznych sieci relacji. 

Kierowanie pracownikami

Nasze programy rozwoju dla kierowników koncentrują się na zachowaniach przywódczych, takich jak szkolenie w zakresie wydajności pracy, skuteczna komunikacja i inteligencja emocjonalna.

Globalny program stażowy

Firma CooperVision oferuje płatne staże, które inspirują studentów do poszerzania perspektyw poza zajęciami lekcyjnymi oraz zdobywania praktycznego doświadczenia we współpracy z czołowymi specjalistami z branży. Oferujemy staże na różnych stanowiskach, między innymi w dziedzinie finansów, zasobów ludzkich, marketingu i nie tylko. Przygotuj się na wzięcie udziału w ważnym programie skupionym na projektach, który postawi przed Tobą wyzwania w trakcie nabywania i rozwijania umiejętności kierowniczych i społecznych stanowiących doskonałą podstawę kariery. Nasi stażyści pochodzą z uniwersytetów i uczelni na całym świecie, na których studiują różne kierunki — takie jak księgowość, reklama, inżynieria, marketing i nie tylko.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.