1   Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować?

Można się skontaktować z nami, CooperVision Poland sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. Domaniewskiej 44, 02-672 Warszawa, Polska, wysyłając wiadomość e-mail na adres: dpo@coopervision.com lub pocztą na powyższy adres.

Niniejsza Informacja o plikach cookie dotyczy naszej witryny internetowej dostępnej pod adresem coopervision.pl, oraz odpowiednich podstron. W niniejszej Informacji o plikach cookie wyjaśnimy, które pliki cookie i podobne technologie są wykorzystywane do przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji na urządzeniu końcowym użytkownika. Samo przechowywanie informacji i dostęp do nich są także związane z czynnościami przetwarzania, które mogą również dotyczyć danych osobowych użytkownika. Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania swoich danych osobowych, należy odwiedzić naszą Politykę prywatności, która zawiera szczegółowe informacje na temat czynności przetwarzania, a w szczególności praw użytkownika jako osoby, której dane dotyczą.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z powyższych danych kontaktowych do bezpośredniego kontaktu z nami.

2   Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które serwer sieci Web wysyła do przeglądarki urządzenia końcowego użytkownika, gdy odwiedza on witrynę internetową. W zależności od ustawień, oprócz tych plików cookie podobne technologie są również zintegrowane w naszych witrynach internetowych (dalej „pliki cookie”). Pliki cookie zazwyczaj zawierają unikalny identyfikator i są początkowo wykorzystywane w celu zapewnienia działania witryny internetowej („niezbędne pliki cookie”). Te niezbędne pliki cookie są zawsze aktywne i mogą być wykorzystywane bez zgody użytkownika.

Ponadto wykorzystujemy pliki cookie do innych celów wyłącznie za zgodą użytkownika. Takie pliki cookie są wykorzystywane na przykład do analizy zainteresowań użytkownika i umożliwienia nam zapewnienia użytkownikowi spersonalizowanej obsługi online poprzez wyświetlanie mu odpowiednich treści w oparciu o jego domniemane zainteresowania.

W odniesieniu do okresu przechowywania zastosowanie ma następujące rozróżnienie: Tak zwane sesyjne pliki cookie są przechowywane tylko przez czas trwania pojedynczej sesji przeglądarki i są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki, podczas gdy tak zwane trwałe pliki cookie pozostają przechowywane na urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia lub automatycznego usunięcia po określonym czasie. Pliki cookie można usunąć z urządzenia końcowego w dowolnym momencie, np. za pomocą ustawień przeglądarki.

3   Jakiego rodzaju plików cookie używamy?

Poniżej przedstawimy przegląd różnych kategorii plików cookie. Użytkownik może otrzymać dodatkowe informacje na temat poszczególnych plików cookie za pośrednictwem łączy podanych w prawej kolumnie lub zapoznając się dalej z niniejszą Informacją o plikach cookie.

Kategoria plików cookie

Cel

Łącze do szczegółowych informacji

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są konieczne do zapewnienia działania i funkcjonalności witryny internetowej. Sprawiają one, że witryna internetowa jest technicznie dostępna, bezpieczna i użyteczna, zapewniają podstawowe i niezbędne funkcje takie jak nawigacja po witrynie internetowej, uwierzytelnianie w obszarze logowania, prawidłowe wyświetlanie witryny internetowej w przeglądarce użytkownika i umożliwienie zarządzania zgodami. Bez tych plików cookie użytkownik nie będzie mógł korzystać z usług dostępnych w naszej witrynie internetowej bez zakłóceń.

Następujące niezbędne pliki cookie są zintegrowane z naszą witryną internetową przez naszych współpracujących usługodawców:

Drupal

OneTrust

Pliki cookie związane z wydajnością

Te pliki cookie służą do monitorowania wydajności witryny internetowej i gromadzenia danych statystycznych dotyczących wykorzystywania naszej witryny internetowej, takich jak zliczanie wizyt i źródeł ruchu. Pozwala nam to mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny internetowej, gdyż dowiadujemy się, w jaki sposób większość użytkowników porusza się po witrynie internetowej, które strony internetowe są najbardziej popularne, a które najrzadziej wykorzystywane. W tym celu korzystamy z usług współpracujących usługodawców, z których część zlokalizowana jest poza UE/EOG.

Następujące pliki cookie związane z wydajnością są zintegrowane z naszą witryną internetową przez naszego współpracującego usługodawcę:

Google Analytics

Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie są wykorzystywane do zapamiętywania preferencji użytkownika, co pozwala nam optymalizować udogodnienia dla użytkowników poprzez personalizację określonych usług i ustawień w naszej witrynie internetowej. Możemy na przykład zapisać przybliżoną lokalizację użytkownika na poziomie kodu pocztowego i wyświetlić mu optyków działających w jego okolicy. W tym celu korzystamy z usług współpracujących usługodawców, z których część zlokalizowana jest poza UE/EOG.

Następujące funkcjonalne pliki cookie są zintegrowane z naszą witryną internetową przez naszych współpracujących usługodawców:

Where2GetIt

Emplify

CloudFoundry

Targetujące pliki cookie

Te pliki cookie są wykorzystywane do tego, aby dowiedzieć się, jak użytkownik wykorzystuje naszą witrynę i w jaki sposób się po niej porusza. Poza tym umożliwiają nam utworzenie profilu zainteresowań użytkownika. Informacje te pozwalają nam na kierowanie i dostosowywanie reklam oraz zawartości witryny do preferencji użytkownika, np. poprzez wyświetlanie reklam istotnych dla użytkownika i blokowanie nieistotnych lub powtarzających się reklam. W tym celu korzystamy z usług współpracujących usługodawców, z których część zlokalizowana jest poza UE/EOG.

Następujące targetujące pliki cookie są zintegrowane z naszą witryną internetową przez naszych współpracujących usługodawców:

Google Analytics

4   Jak mogę kontrolować korzystanie z plików cookie lub je usuwać?

Niezbędne pliki cookie są zawsze aktywne, a przechowywanie takich plików cookie i dostęp do nich są niezależne od zgody użytkownika. Pliki cookie związane z wydajnością, funkcjonalne pliki cookietargetujące pliki cookie będą umieszczane i będzie do nich uzyskiwany dostęp wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika.

Użytkownik może zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie i prywatności w naszej witrynie internetowej lub wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość w dowolnym momencie, klikając poniższe łącze:

Zarządzanie ustawieniami lub wycofanie zgody

Ponadto użytkownik może usunąć pliki cookie samodzielnie w dowolnym momencie, korzystając z ustawień przeglądarki.

5   Lista plików cookie

Aby zapewnić łatwy dostęp do poniższych informacji, podsumowaliśmy wdrożone pliki cookie pod zrozumiałą nazwą (zwykle nazwa współpracującego usługodawcy i przykład nazwy pliku), zamiast wyszczególniać wszystkie poszczególne nazwy plików.

5.1   Niezbędne pliki cookie

OneTrust

Korzystamy z plików cookie OneTrust w celu zarządzania zgodą użytkownika oraz zarządzania plikami cookie. Te pliki cookie są wymagane, aby umożliwić użytkownikowi wybór różnych kategorii plików cookie i przechowywanie preferencji dotyczących plików cookie.

Drupal

Pliki cookie Drupal służą naszemu systemowi zarządzania treścią. Te pliki cookie pomagają zagwarantować, że wprowadzone przez użytkownika informacje są prawidłowo przechowywane, a formularze osadzone w witrynie internetowej są prawidłowo wyświetlane. Dotyczy to w szczególności przechowywania danych w obszarze logowania witryny internetowej (strona dla optyków), aby umożliwić płynny dostęp do zindywidualizowanych obszarów.

Zgodnie z przepisami państw członkowskich UE wprowadzającymi w życie dyrektywę UE 2002/58/WE dotyczącą ochrony prywatności i łączności elektronicznej ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą UE 2009/136/WE do umieszczenia niezbędnych plików cookie i uzyskania do nich dostępu zgoda nie jest wymagana. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika, która również została tu zawarta, stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE 2016/679 („RODO”)). Nasz interes leży w dostępności technicznej, bezpieczeństwie i użyteczności naszej strony internetowej. Więcej informacji można znaleźć w naszej Informacji o ochronie prywatności.

5.2   Pliki cookie związane z wydajnością

Google Analytics

Wykorzystujemy pliki cookie Google Analytics (np. „_gid”, „_ga”) do celów związanych z wydajnością. Ta usługa jest zlecana przez Google Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii. Dane użytkownika mogą być również przetwarzane przez Google LLC w Stanach Zjednoczonych.

Za pośrednictwem informacji wygenerowanych na podstawie plików cookie związanych z wydajnością Google Ireland Ltd może ocenić korzystanie przez użytkownika z naszej witryny internetowej w naszym imieniu i dostarczyć nam raporty z aktywności oraz dalsze analizy i oceny dotyczące korzystania z naszej witryny internetowej.

Okres przechowywania tych plików cookie wynosi od jednej minuty do dwóch lat.

Podstawę prawną do umieszczenia niezbędnych plików cookie i uzyskania do nich dostępu stanowi wyraźna zgoda użytkownika. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, zgoda użytkownika obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w celu analizy jego interakcji z witryną internetową i generowania raportów z wyników (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dalsze informacje można znaleźć w naszej Informacji o ochronie prywatności.

5.3   Funkcjonalne pliki cookie

Where2GetIt

Używamy plików cookie Where2GetIt (np. „Authsite”, „W2GISM”, „Appkey”) do optymalizacji wyszukiwania Znajdź optyka. Te pliki cookie są zlecane przez usługodawcę SOCi Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

W przypadku tych plików cookie nie można określić dokładnej lokalizacji użytkownika. Przetwarzanie danych lokalizacji użytkownika w ramach wyszukiwania Znajdź optyka jest ograniczone do obszaru kodu pocztowego użytkownika i ma na celu uchronić użytkownika przed koniecznością samodzielnego wprowadzania lokalizacji, np. poprzez wprowadzenie miasta lub kodu pocztowego.

Te pliki cookie są sesyjnymi plikami cookie lub mają okres przechowywania krótszy niż jedna minuta.

Emplify

Wykorzystujemy pliki cookie Emplify (np. „IPE_S_[SURVEYID]”, „IPE[SURVEYID]”, „IPE_M_[SURVEYID]”) zlecane przez usługodawcę Emplify Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Dzięki tym plikom cookie możemy dynamicznie poprawiać komfort użytkowania, uwzględniając zainteresowania użytkownika.

Okres przechowywania tych plików cookie wynosi zazwyczaj 90 dni.

CloudFoundry

Korzystamy z plików cookie CloudFoundry (myfonts.com) (np. „__cf_bm”) zlecanych przez usługodawcę Monotype Imaging Holdings Inc, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Dzięki tym plikom cookie możemy umożliwić korzystanie z różnych czcionek w naszej witrynie i śledzić interakcję użytkownika z witryną internetową.

Okres przechowywania tych plików cookie wynosi 30 minut.

Podstawę prawną do umieszczenia niezbędnych plików cookie i uzyskania do nich dostępu stanowi wyraźna zgoda użytkownika. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, zgoda użytkownika obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w celu analizy jego interakcji z witryną internetową i umożliwienia korzystania z niektórych funkcji witryny internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dalsze informacje można znaleźć w naszej Informacji o ochronie prywatności.

5.4   Targetujące pliki cookie

Google Analytics

Wykorzystujemy pliki cookie Google Analytics (np. „_gat”) do celów targetowania. Ta usługa jest zlecana przez Google Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii. Dane użytkownika mogą być również przetwarzane przez Google LLC w Stanach Zjednoczonych.

Za pomocą tych plików cookie możemy mierzyć sposób interakcji użytkowników z treściami w witrynie internetowej. Za pomocą takich informacji na temat zachowań użytkowników możemy wyciągać wnioski dotyczące zainteresowań użytkowników, które są wykorzystywane do celów marketingowych, np. poprzez wyświetlanie spersonalizowanych reklam.

Okres przechowywania tych plików cookie wynosi od jednej minuty do dwóch lat.

Podstawę prawną do umieszczenia niezbędnych plików cookie i uzyskania do nich dostępu stanowi wyraźna zgoda użytkownika. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, zgoda użytkownika obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w celu analizy jego zainteresowań i utworzenia profilu marketingowego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dalsze informacje można znaleźć w naszej Informacji o ochronie prywatności.

6   Kontakt w celu uzyskania informacji na temat przekazywania danych do krajów trzecich poza UE/EOG

W przypadku gdy powyższa lista wskazuje, że korzystamy z usług współpracujących usługodawców zlokalizowanych poza UE/EOG, odpowiedni poziom ochrony danych w sytuacji przekazywania danych za granicę jest zapewniony dzięki zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. W ramach zabezpieczeń dokonaliśmy między innymi oceny ryzyka związanego z przekazywaniem danych i zawarliśmy standardowe klauzule umowne Komisji UE w rozumieniu art. 46 ust. 2 lit. c) RODO dotyczące przekazywania danych osobowych z krajów UE/EOG do usługodawców spoza UE/EOG.

W przypadku pytań dotyczących tych standardowych klauzul umownych UE lub w celu uzyskania dalszych informacji na temat środków bezpieczeństwa dotyczących przekazywania danych do krajów poza UE/EOG prosimy o kontakt pod adresem dpo@coopervision.com.

***