1   Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować?

Można się skontaktować z nami, CooperVision Poland sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. Domaniewskiej 44, 02-672 Warszawa, Polska, wysyłając wiadomość e-mail na adres: dpo@coopervision.com lub pocztą na powyższy adres.

Niniejsza Informacja o plikach cookie dotyczy naszej witryny internetowej dostępnej pod adresem coopervision.pl, oraz odpowiednich podstron. W niniejszej Informacji o plikach cookie wyjaśnimy, które pliki cookie i podobne technologie są wykorzystywane do przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji na urządzeniu końcowym użytkownika. Samo przechowywanie informacji i dostęp do nich są także związane z czynnościami przetwarzania, które mogą również dotyczyć danych osobowych użytkownika. Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania swoich danych osobowych, należy odwiedzić naszą Politykę prywatności, która zawiera szczegółowe informacje na temat czynności przetwarzania, a w szczególności praw użytkownika jako osoby, której dane dotyczą.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z powyższych danych kontaktowych do bezpośredniego kontaktu z nami.

2   Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które serwer sieci Web wysyła do przeglądarki urządzenia końcowego użytkownika, gdy odwiedza on witrynę internetową. W zależności od ustawień, oprócz tych plików cookie podobne technologie są również zintegrowane w naszych witrynach internetowych (dalej „pliki cookie”). Pliki cookie zazwyczaj zawierają unikalny identyfikator i są początkowo wykorzystywane w celu zapewnienia działania witryny internetowej („Ściśle niezbędne pliki cookie”). Te niezbędne pliki cookie są zawsze aktywne i mogą być wykorzystywane bez zgody użytkownika.

Ponadto wykorzystujemy pliki cookie do innych celów wyłącznie za zgodą użytkownika. Takie pliki cookie są wykorzystywane na przykład do analizy zainteresowań użytkownika i umożliwienia nam zapewnienia użytkownikowi spersonalizowanej obsługi online poprzez wyświetlanie mu odpowiednich treści w oparciu o jego domniemane zainteresowania.

W odniesieniu do okresu przechowywania zastosowanie ma następujące rozróżnienie: Tak zwane sesyjne pliki cookie są przechowywane tylko przez czas trwania pojedynczej sesji przeglądarki i są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki, podczas gdy tak zwane trwałe pliki cookie pozostają przechowywane na urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia lub automatycznego usunięcia po określonym czasie. Pliki cookie można usunąć z urządzenia końcowego w dowolnym momencie, np. za pomocą ustawień przeglądarki.

3   Jakiego rodzaju plików cookie używamy?

Poniżej przedstawimy przegląd różnych kategorii plików cookie. Użytkownik może otrzymać dodatkowe informacje na temat podstaw prawnych oraz poszczególnych plików cookie, zapoznając się dalej z niniejszą Informacją o plikach cookie.

Kategoria plików cookie

Cel

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są konieczne do zapewnienia działania i funkcjonalności witryny internetowej. Sprawiają one, że witryna internetowa jest technicznie dostępna, bezpieczna i użyteczna, zapewniają podstawowe i niezbędne funkcje takie jak nawigacja po witrynie internetowej, uwierzytelnianie w obszarze logowania, prawidłowe wyświetlanie witryny internetowej w przeglądarce użytkownika i umożliwienie zarządzania zgodami. Bez tych plików cookie użytkownik nie będzie mógł korzystać z usług dostępnych w naszej witrynie internetowej bez zakłóceń.

 

Pliki cookie związane z wydajnością

Te pliki cookie służą do monitorowania wydajności witryny internetowej i gromadzenia danych statystycznych dotyczących wykorzystywania naszej witryny internetowej, takich jak zliczanie wizyt i źródeł ruchu. Pozwala nam to mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny internetowej, gdyż dowiadujemy się, w jaki sposób większość użytkowników porusza się po witrynie internetowej, które strony internetowe są najbardziej popularne, a które najrzadziej wykorzystywane. W tym celu korzystamy z usług współpracujących usługodawców, z których część zlokalizowana jest poza UE/EOG.

Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie są wykorzystywane do zapamiętywania preferencji użytkownika, co pozwala nam optymalizować udogodnienia dla użytkowników poprzez personalizację określonych ustawień w naszej witrynie internetowej. Możemy na przykład zapisać przybliżoną lokalizację użytkownika na poziomie kodu pocztowego i wyświetlić mu optyków działających w jego okolicy. W tym celu korzystamy z usług współpracujących usługodawców, z których część zlokalizowana jest poza UE/EOG.

Targetujące pliki cookie

Te pliki cookie są wykorzystywane do tego, aby dowiedzieć się, jak użytkownik wykorzystuje naszą witrynę i w jaki sposób się po niej porusza. Poza tym umożliwiają nam utworzenie profilu zainteresowań użytkownika. Informacje te pozwalają nam na kierowanie i dostosowywanie reklam oraz zawartości witryny do preferencji użytkownika, np. poprzez wyświetlanie reklam istotnych dla użytkownika i blokowanie nieistotnych lub powtarzających się reklam. W tym celu korzystamy z usług współpracujących usługodawców, z których część zlokalizowana jest poza UE/EOG.

Pliki cookie stosowane przez administratorów zewnętrznych w ich własnych celach

Te pliki cookie i piksele są wykorzystywane do tego, aby dowiedzieć się, jak użytkownik wykorzystuje naszą witrynę i w jaki sposób się po niej porusza. Poza tym umożliwiają nam utworzenie profilu zainteresowań użytkownika. Umożliwiają nam również połączenie z kontami Meta użytkownika w mediach społecznościowych. Informacje te pozwalają nam na kierowanie i dostosowywanie reklam na platformach mediów społecznościowych, z których korzysta użytkownik, oraz blokowanie nieistotnych lub nadmiarowych reklam. W tym celu korzystamy z usług wyznaczonych usługodawców, z których część zlokalizowana jest poza UE/EOG.

4   Jak mogę kontrolować korzystanie z plików cookie lub je usuwać?

Niezbędne pliki cookie są zawsze aktywne, a przechowywanie takich plików cookie i dostęp do nich są niezależne od zgody użytkownika. Pliki cookie związane z wydajnością, funkcjonalne i targetujące pliki cookie, a także pliki cookie administratorów zewnętrznych będą umieszczane i wykorzystywane wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika.

Użytkownik może zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie i prywatności w naszej witrynie internetowej lub wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość w dowolnym momencie, klikając poniższe łącze:

Zarządzanie ustawieniami lub wycofanie zgody

Ponadto użytkownik może usunąć pliki cookie samodzielnie w dowolnym momencie, korzystając z ustawień przeglądarki.

5   Podstawa prawna oraz szczegółowa lista plików cookie i pikseli

Aby dostarczyć użytkownikowi szczegółowych informacji, udostępniamy omówienie podstawy prawnej, na której opieramy się przy wykorzystywaniu każdej kategorii plików cookie. Ponadto w poniższych tabelach wymieniliśmy wszystkie poszczególne pliki cookie (i piksele) w powiązanej z nimi kategorii plików cookie.

Zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego wdrażającymi dyrektywę UE 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej, zmienioną dyrektywą UE 2009/136/WE, do umieszczania i wykorzystywania tych ściśle niezbędnych plików cookie zgoda użytkownika nie jest wymagana. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika, która również została tu zawarta, stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE 2016/679 („RODO”)). Nasz interes leży w dostępności technicznej, bezpieczeństwie i użyteczności naszej strony internetowej. Więcej informacji można znaleźć w naszej Informacji o ochronie prywatności.

Podstawę prawną do umieszczania i wykorzystywania plików cookie związanych z wydajnością stanowi wyraźna zgoda użytkownika. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, zgoda użytkownika obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w celu analizy jego interakcji z witryną internetową i generowania raportów z wyników (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dalsze informacje można znaleźć w naszej Informacji o ochronie prywatności.

Podstawę prawną do umieszczania i wykorzystywania funkcjonalnych plików cookie stanowi wyraźna zgoda użytkownika. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, zgoda użytkownika obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w celu analizy jego interakcji z witryną internetową i umożliwienia korzystania z niektórych funkcji witryny internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dalsze informacje można znaleźć w naszej Informacji o ochronie prywatności.

Podstawę prawną do umieszczania i wykorzystywania targetujących plików cookie stanowi wyraźna zgoda użytkownika. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, zgoda użytkownika obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w celu analizy jego zainteresowań i utworzenia profilu marketingowego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dalsze informacje można znaleźć w naszej Informacji o ochronie prywatności.

Podstawę prawną do umieszczania i wykorzystywania plików cookie administratorów zewnętrznych stanowi wyraźna zgoda użytkownika. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych zgoda użytkownika obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w celu analizy jego zainteresowań, utworzenia profilu marketingowego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz przekazania danych wspomnianym firmom w celu wykorzystania do ich własnych celów. Dalsze informacje można znaleźć w naszej Informacji o ochronie prywatności.

6   Kontakt w celu uzyskania informacji na temat przekazywania danych do krajów trzecich poza UE/EOG

W przypadku gdy powyższa lista wskazuje, że korzystamy z usług współpracujących usługodawców zlokalizowanych poza UE/EOG, odpowiedni poziom ochrony danych w sytuacji przekazywania danych za granicę jest zapewniony dzięki zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. W ramach zabezpieczeń dokonaliśmy między innymi oceny ryzyka związanego z przekazywaniem danych i zawarliśmy standardowe klauzule umowne Komisji UE w rozumieniu art. 46 ust. 2 lit. c) RODO dotyczące przekazywania danych osobowych z krajów UE/EOG do usługodawców spoza UE/EOG.

W przypadku pytań dotyczących tych standardowych klauzul umownych UE lub w celu uzyskania dalszych informacji na temat środków bezpieczeństwa dotyczących przekazywania danych do krajów poza UE/EOG prosimy o kontakt pod adresem dpo@coopervision.com.

***

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.