Jesteś tutaj

Jerry Warner

Jerry Warner

Wiceprezes wykonawczy ds. pionów handlowych na obszar Ameryki Północnej i Południowej oraz całego świata

Jerry Warner pełni funkcję prezesa na obszar Ameryki Północnej. Przed objęciem tego stanowiska w maju 2015 r. był wiceprezesem ds. globalnego marketingu. Zanim dołączył do spółki CooperVision, Jerry przez 17 lat pracował w spółce Bausch + Lomb na wielu stanowiskach związanych z marketingiem i zarządzaniem. Posiada rozległe doświadczenie w sektorze wyrobów medycznych, pakowanych produktów farmaceutycznych i towarów konsumpcyjnych zdobyte w kraju i za granicą. Przed podjęciem pracy w spółce Bausch + Lomb Jerry zajmował różne stanowiska związane ze sprzedażą, marketingiem i marketingiem handlowym w spółce Bristol Myers Squibb, osiągając sukces nie tylko na szczeblu lokalnym, ale również na stanowiskach związanych z zarzadzaniem sprzedażą. Zdolności kierownicze i sukcesy Jerry'ego zostały uhonorowane najwyższym wyróżnieniem – dwukrotnie otrzymał on nagrodę dyrektora wykonawczego.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.