„Otwartość i różnorodność mają kluczowe znaczenie dla globalnego sukcesu firmy CooperVision. Uznanie osobistych i kulturowych doświadczeń pracowników wspiera naszą innowacyjność oraz ewolucję, zarówno jako firmy, jak i społeczności współpracowników. Chcemy mieć pewność, że każdy czuje się doceniony i wspierany w osiąganiu pełni swojego potencjału”.

Daniel McBride, Prezes CooperVision

„Razem jaśniej” — podkreślanie wagi przynależności, czerpanie dumy z różnych punktów widzenia.

Rozumiemy, że zróżnicowane perspektywy wzbogacają nas o świeże i unikatowe spojrzenie na świat. Napędza nas duch pracy zespołowej. Bądźcie sobą, kimkolwiek jesteście, a wspólnie osiągniemy coś niesamowitego.

Nasze programy „Leading with Inclusion” obejmują szkolenia prowadzone przez ekspertów, między innymi z Catalyst i Yale, które czerpią z wyników najnowszych badań dotyczących złożonych aspektów kierowania zróżnicowanymi organizacjami. Setki liderów wyższego szczebla na całym świecie biorą również udział w sesjach dotyczących budowania bardziej otwartego miejsca pracy, wspierania  różnorodnychzespołów oraz obsługi klientów, dostawców i pracowników bez podświadomych uprzedzeń.

W poszczególnych zakładach co roku organizujemy wiele działań dla uczczenia naszej różnorodności oraz kultury otwartości.

Aby być niesamowitym, trzeba być sobą…

Nasza codzienna praca w firmie Cooper przynosi niesamowite rezultaty — poprawę jakości życia każdego z użytkowników soczewek kontaktowych. Wkład każdego z nas ma znaczenie, dlatego otwartość i różnorodność są tak istotne. Jest to nie tylko właściwe — to coś, dzięki czemu nasza firma może osiągnąć pełnię swojego potencjału. To ma sens, ponieważ wiele punktów widzenia pozwala dostrzec dużo więcej.

Jesteśmy grupą pracowników z firmy Cooper o nazwie Global Inclusion Council (GIC). Każdy z członków GIC dąży do tego, aby nasza firma stała się miejscem, w którym wszyscy mają poczucie przynależności. Nikt nie powinien czuć się wyobcowany. Chcemy, aby firma Cooper stanowiła dla wszystkich bezpieczne i sprawiedliwe miejsce, w którym mogą czuć się szanowani i doceniani. Miejsce, które daje możliwość rozwoju. Po prostu miejsce, które daje pracownikom powody do dumy.

My to urzeczywistniamy. Nie tylko słowami, ale też czynami. Odkąd Al White został powołany na stanowisko CEO na początku roku, członkowie zespołu GIC poznali się nawzajem oraz zaznajomili się z działaniami firmy Cooper na rzecz otwartości i różnorodności oraz najlepszymi praktykami w tym zakresie. Naszą misją jest zapewnienie nieustannego rozwoju kultury otwartości i różnorodności poprzez słuchanie potrzeb oraz uczenie się. W tym celu wyznaczyliśmy sobie cztery cele:

  1. Aby to osiągnąć, odgrywamy aktywną rolę w rozwoju inicjatyw i programów firmy w zakresie otwartości i różnorodności;
  2. Wspólne zrozumienie — promujemy poprawę komunikacji oraz szkolenia w ramach całej organizacji w celu dalszego wdrażania otwartości i różnorodności w strukturach firmy;
  3. Słuchanie i uczenie się od innych — pełnimy funkcję ambasadorów i promotorów zmian; uczestniczymy w wydarzeniach zewnętrznych, wspieramy działania wewnętrzne oraz rozpowszechniamy najlepsze praktyki w ramach organizacji;
  4. Tworzenie społeczności rzeczników i sojuszników — pracujemy ze współpracownikamz działu kadr w celu tworzenia i rozwijania grup zasobów pracowniczych (Employee Resource Groups, ERG) — otwartych forów dla pracowników, na których można dzielić się zainteresowaniami i obawami, które mogą  pomóc nam w kształtowaniu przyszłych inicjatyw.

Rodzina Cooper jest wspaniałym miejscem, z którego można być dumnym. Jesteśmy dużą, globalną firmą z branży opieki zdrowotnej, która stale się rozwija i odnosi kolejne sukcesy. Rozumiemy, że otwartość i różnorodność to kluczowy element naszych przyszłych sukcesów. Bądźcie sobą, kimkolwiek jesteście, a wspólnie osiągniemy coś niesamowitego.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.