W CooperVision podejmujemy działania zarówno jeśli chodzi o produkcję jak i dystrybucję, aby tam gdzie to możliwe działać w sposób bardziej zrównoważony. Staramy się eliminować odpady i niepotrzebne opakowania, aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko.1 

W ramach serii Sustainability Innovator przedstawimy historie osób z różnych dziedzin i stanowisk w naszej globalnej społeczności, które wnoszą wkład w nasze zrównoważone środowiskowo działania, zarówno te wielkie, jak i te małe.

TWORZYWA SZTUCZNE

Nasze zespoły w CooperVision podejmują kroki, aby zmniejszyć wpływ tworzyw sztucznych na środowisko.*2,3 Poprzez poszukiwanie sposobów transformacji metody produkcji tworzyw sztucznych i zapobieganie jego przedostawaniu się do natury,†4 redefiniujemy możliwości tworzyw sztucznych.

Zapraszamy do poznania osób, które są siłą napędową tych działań, oraz naszych motywacji do ciągłego rozwoju w kierunku lepszego jutra. 

Nasze działania na rzecz ochrony przyrody w Portoryko, uzyskanie certyfikatu LEED Gold w Kostaryce i otrzymanie oceny „Excellent” według standardów BREEAM w Wielkiej Brytanii, odzwierciedlają nasze nieustanne zaangażowanie w zrównoważony rozwój na szeroką skalę w różnych regionach, w których prowadzimy działalność.

Lepsza przyszłość zaczyna się od nas wszystkich, tu i teraz.
 

* Według recenzowanych badań naukowych, polipropylen (PP) wytworzony z odnawialnych źródeł ma mniejszy ślad węglowy. Dostawca tworzyw sztucznych dla CooperVision stwierdził, że produkcja PP z wykorzystaniem surowców kopalnych wiąże się z emisją 1,63 kg CO2e na kg PP, podczas gdy produkcja PP z surowców roślinnych to -0,82 kg CO2e na kg PP.
† Inicjatywa CooperVision dotycząca neutralności tworzyw sztucznych we współpracy z Plastic Bank.
 

Źródła: :
1. Informacje wewnętrzne CVI, 2024.  
2. Informacje wewnętrzne CVI, 2023. Ocena biozasobów odnawialnych przeprowadzona przez naszego dostawcę polimerów z tworzyw sztucznych dla CooperVision.            
3. Narayan, R. (2011). Ślad węglowy biotworzyw oceniany na podstawie analizy zawartości biowęgla i oceny cyklu życia. Biuletyn MRS, 36(09), 716-721. https://doi.org/10.1557/mrs.2011.210.
4. Informacje wewnętrzne CVI, 2023.
 

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.