Lepsza przyszłość zaczyna się od nas wszystkich, tu i teraz.

W CooperVision podejmujemy działania zarówno jeśli chodzi o produkcję jak i dystrybucję, aby tam gdzie to możliwe działać w sposób bardziej zrównoważony. Staramy się eliminować odpady i niepotrzebne opakowania, aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko.1 w kierunku bardziej zrównoważongo rozwoju i dążymy do ograniczenia wpływu na środowisko. Aktywnie dążymy do lepszej przyszłości Ludzi i Planety, promując odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów,2 ponowne wykorzystywanie odpadów, gdzie tylko jest to możliwe*3 oraz wdrażanie działań kompensacyjnych dla odpadów z naszych produktów i opakowań, które w chwili obecnej nie są poddawane recyklingowi.†3  

Podejmujemy kroki, aby chronić ograniczone zasoby naturalne§3 i poszukujemy sposobów na integrację odnawialnych surowców| z naszymi procesami produkcyjnymi.¶3

Wdrażamy zrównoważone praktyki tam, gdzie to możliwe, oczekując, że wszyscy nasi dostawcy będą przestrzegać naszego Kodeksu Postępowania Dostawców, co umożliwia odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów.2

Z rozwagą projektujemy nasze maszyny, produkty i opakowania,** z myślą o wykorzystaniu surowców odnawialnych.3

Wiele zasobów naturalnych jest ograniczonych. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by przeprojektować sposób pozyskiwania naszych produktów, opakowań i energii, promując alternatywne surowce odnawialne tam, gdzie to możliwe, jednocześnie badając sposoby na pozyskiwanie jeszcze bardziej zrównoważonych źródeł w przyszłości. Materiały odnawialne i recyklingowane odpady mogą potencjalnie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i ograniczyć ryzyko dla środowiska4 – co prowadzi do większego zbiorowego wpływu.

 

Współdziałamy z partnerami w celu gromadzenia odpadów produkcyjnych, z myślą o odzyskiwaniu surowców i przywracaniu im życia, gdy jest to możliwe.*3

Materiały użyte do produkcji naszych wyrobów i opakowań posiadają wartość nawet po ich użyciu. Obecnie koncentrujemy się na zapobieganiu przedostawaniu się tworzyw sztucznych do środowiska naturalnego†3 i zapraszamy Cię do dołączenia do wspólnych działań na rzecz gospodarki cyrkularnej.

Oznacza to, że podejmujemy kroki mające na celu odzyskiwanie naszych materiałów produkcyjnych po ich pierwotnym użyciu5, widząc w nich potencjał do ponownego użycia. Pracując razem z naszymi partnerami, staramy się jak najlepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę recyklingową i ponownie wykorzystujemy nasze zasoby, aby dać naszym materiałom nowe życie.

Podejmując działania mające na celu kompensowanie odpadów z naszych produktów i opakowań, które jeszcze nie podlegają recyklingowi, CooperVision stawia kroki w kierunku poprawy dobrostanu naszej planety.†3

Naszym zadaniem jest kompensowanie skutków odpadów trafiających do oceanów, które zagrażają ekosystemom i społecznościom3 – ponieważ nie mamy pełnej kontroli nad produktami i opakowaniami, które wprowadziliśmy do obiegu. 

Priorytetem są dla nas działania na rzecz regionów najbardziej narażonych na skutki zanieczyszczeń, poprzez partnerstwa z organizacjami walczącymi z problemem odpadów i nierówności społeczno-ekonomicznych.†3 

Poprzez współpracę z partnerami w zakresie eliminacji zużytych materiałów z naturalnego środowiska††3 dążymy do wykreowania lepszej przyszłości. 

Lepsza przyszłość zaczyna się od nas wszystkich, tu i teraz.
 

* Raport CooperVision dotyczący kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego za rok 2020.
† Inicjatywa CooperVision dotycząca neutralności tworzyw sztucznych we współpracy z Plastic Bank.     
‡ Odnosi się do ciągłego procesu doskonalenia produkcji, który CooperVision realizuje w celu zwiększenia efektywności.
§ Zasoby naturalne definiuje się między innymi jako wodę, azot, gaz ziemny i inne związki organiczne.
| Surowce odnawialne to materiały lub energie, których zasoby są niewyczerpalne lub mogą być nieustannie odtwarzane.
¶ CooperVision korzysta z odnawialnych materiałów i energii w procesach produkcyjnych.
** Procesy produkcyjne CooperVision są projektowane zgodnie z wewnętrznymi celami energetycznymi firmy oraz specyfikacjami technicznymi.
†† Odnosi się do współpracy z Plastic Bank na rzecz neutralności tworzyw sztucznych oraz lokalnych działań w zakresie oczyszczania plaż.
 

Źródła::
1. Informacje wewnętrzne CVI, 2024.
2. Informacje wewnętrzne CVI, 2023. Kodeks postępowania dostawców CooperVision.
3. Informacje wewnętrzne CVI, 2023.
4. Stegmann, P., Daioglou, V., Londo, M., van Vuuren, D. P. i Junginger, M. (2022). Przyszłość tworzyw sztucznych i ich emisje CO2. Nature, 612 (7939), 272–276.
5. Informacje wewnętrzne CVI, 2020-2023, w tym Raport o zerowej ilości odpadów trafiających na wysypiska według miejsca produkcji, wskazujący na działania w zakresie odzysku odpadów z podziałem na strumienie (2022).
 

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.