ULEPSZONE TWORZYWA SZTUCZNE*1,2

Zmniejszanie emisji węgla u źródła dzięki tworzywom sztucznym certyfikowanym przez ISCC PLUS†‡2,3 

Trudno wyobrazić sobie życie codzienne bez plastiku, ze względu na jego trwałość, wszechstronność i lekkość. Jednak te same cechy, które przyniosły plastikowi powszechną popularność, niosą ze sobą wyzwania dla środowiska związane z jego produkcją i utylizacją.

Dzięki naszym wysiłkom na rzecz kompensacji i odzysku tworzyw sztucznych, podejmujemy działania mające na celu rozwiązanie jednego z głównych problemów: utylizacji.§ Obecnie skupiamy się również na sposobie produkcji tworzyw sztucznych, koncentrując uwagę na naszych dostawcach i metodach wytwarzania używanego przez nas plastiku. 

Dlatego dzisiaj przyjmujemy strategię „Ulepszone Tworzywa Sztuczne”, rozpoczynając zakupy plastiku certyfikowanego przez ISCC PLUS.*‡1,2,4 

PROMOWANIE WYŻSZYCH STANDARDÓW W ZAKRESIE TWORZYW SZTUCZNYCH 

Certyfikat ISCC PLUS identyfikuje produkcję plastiku, która jest możliwa do zweryfikowania, identyfikowalna i zrównoważona.5,6 Zgodnie z celami ONZ dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, ISCC wspiera redukcję emisji gazów cieplarnianych przynosząc korzyść ludziom i planecie.7,8

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych powstających w procesie produkcji tworzyw sztucznych nie jest łatwym zadaniem. Każdy etap ma znaczenie – od korzystania ze sprawdzonych i identyfikowalnych zrównoważonych źródeł, takich jak oleje pochodzenia biologicznego, po efektywniejsze techniki produkcji minimalizujące odpady.6,9 Rozpoczynając zakupy plastiku z certyfikatem ISCC PLUS, wspieramy system certyfikacji międzynarodowo uznany za niższy wpływ węglowy w produkcji tworzyw sztucznych.†‡2-4

Certyfikacja ISCC PLUS broni także praw pracowniczych i promuje zrównoważone praktyki rolnicze oraz użytkowania ziemi.9 Wszystko to odbywa się w sposób całkowicie transparentny, zapewniając, że tworzywo sztuczne z certyfikatem ISCC PLUS jest zgodne z tymi zasadami na każdym etapie.9,10 

Rozpoczynając zakupy tworzyw sztucznych z certyfikatem ISCC PLUS, CooperVision zobowiązuje się do osiągnięcia wyższego standardu ich produkcji.‡4 

Dlaczego zatem powinniśmy interesować się „Ulepszonymi tworzywami sztucznymi”?*1,2

Ponieważ ważne jest, w jaki sposób są one produkowane.
Ponieważ musimy podjąć ten pierwszy krok.
Ponieważ wraz z naszymi klientami i użytkownikami dążymy do lepszej przyszłości dla ludzi i planety.

Lepsza przyszłość zaczyna się od nas wszystkich, tu i teraz.
 

* Według recenzowanych badań naukowych, polipropylen (PP) wytworzony z odnawialnych źródeł ma mniejszy ślad węglowy. Dostawca tworzyw sztucznych dla CooperVision stwierdził, że produkcja PP z wykorzystaniem surowców kopalnych wiąże się z emisją 1,63 kg CO2e na kg PP, podczas gdy produkcja PP z surowców certyfikowanych ISCC to -0,82 kg CO2e na kg PP.
† Według recenzowanych badań naukowych, polipropylen (PP) wytworzony z odnawialnych źródeł ma mniejszy ślad węglowy. Jeden z dostawców tworzyw sztucznych dla CooperVision stwierdził, że produkcja PP z wykorzystaniem surowców kopalnych wiąże się z emisją 1,63 kg CO2e na kg PP, podczas gdy produkcja PP z surowców certyfikowanych ISCC to -0,82 kg CO2e na kg PP.
‡ ISCC PLUS: International Sustainability and Carbon Certification PLUS.
§ Dzięki globalnemu partnerstwu z Plastic Bank.
 

Źródła::
1. Informacje wewnętrzne CVI, 2023. Ocena wpływu na środowisko biodegradowalnych surowców naszego dostawcy od produkcji po wydanie z fabryki.
2. Narayan, R. (2011). Ślad węglowy biotworzyw oceniany na podstawie analizy zawartości biowęgla i oceny cyklu życia. Biuletyn MRS, 36(09), 716-721. https://doi.org/10.1557/mrs.2011.210.
3. Informacje wewnętrzne CVI, 2023. Ocena biozasobów odnawialnych przeprowadzona przez jednego z dostawców polimerów z tworzyw sztucznych dla CooperVision.<br>
4. Informacje wewnętrzne CVI, 2024.  
5. ISCC. https://www.iscc-system.org/certification/iscc-certification-schemes/iscc-plus/. Dostęp 25 stycznia 2024 r.
6. Dokumentacja systemu ISCC PLUS (wer. 3.3). 
7. IPCC, 2022 r.: Zmiany klimatyczne 2022: Łagodzenie skutków zmian klimatu. Wkład Grupy Roboczej III do Szóstego raportu oceny Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu [P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al. Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Wielka Brytania i Nowy Jork, NY, USA. doi: 10.1017/9781009157926.
8. ISCC. https://www.iscc-system.org/. Dostęp 25 stycznia 2024 r.
9. ISCC. Wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju. Wersja 3.1.
10. ISCC. https://www.iscc-system.org/certification/iscc-documents/iscc-audit-procedures/. Dostęp 25 stycznia 2024 r.
 

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.