Rozwijaj swoją karierę i poszerzaj swoje horyzonty

To nie będzie po prostu praca biurowa, bo chyba nie tego tylko szukasz - będziesz zmieniać świat rozwijając jednocześnie swoją karierę. Firma CooperVision dąży do zapewnienia swoim pracownikom znakomitych możliwości rozwoju profesjonalnego.

Wiemy, że pomaga to mobilizować nasz zespół do działania i udoskonalać nasze produkty, zapewniamy więc tę możliwość w formie Uniwersytetu CooperVision.

Co to jest Uniwersytet CooperVision?

To szansa na rozwój.

Uniwersytet CooperVision oferuje wiele możliwości kształcenia się i rozwoju zarówno w ramach firmy, jak i poza nią.

Do jego celów należą:

Poszerzanie wiedzy profesjonalnej

Dążenie do nieustannego doskonalenia się

Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów oraz więcej

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak Uniwersytet CooperVision może Ci pomóc.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.