Gdy w styczniu 1986 roku magazyn „Contact Lens Spectrum” został opublikowany po raz pierwszy, jednodniowe soczewki kontaktowe i wielofunkcyjne płyny do pielęgnacji soczewek kontaktowych były jak sen, a zapotrzebowanie na materiały o wysokim Dk wciąż rosło
soczewki kontaktowe

Gdy w styczniu 1986 roku magazyn „Contact Lens Spectrum” został opublikowany po raz pierwszy, jednodniowe soczewki kontaktowe i wielofunkcyjne płyny do pielęgnacji soczewek kontaktowych były jak sen, a zapotrzebowanie na materiały o wysokim Dk wciąż rosło. Na szczęście przez ostatnie 30 lat wiele się zmieniło w branży soczewek kontaktowych. Wielu znaczących specjalistów i naukowców stało się w tym czasie liderami w tej dziedzinie. Dlatego też, w ramach obchodów 30-lecia, „Contact Lens Spectrum” pragnie zaprezentować sylwetki tych, którzy wnieśli i nadal wnoszą wymierny wkład w dziedzinie soczewek kontaktowych.

Redaktorzy „Contact Lens Spectrum” wysłali za pośrednictwem wiadomości e-mail, mediów społecznościowych oraz publikacji drukowanych informacje o możliwości zgłaszania nominacji osób, które w latach 1986-2016 dokonały znaczących odkryć w dziedzinie soczewek kontaktowych. Naszym zadaniem było wyszukanie ludzi, którzy w ciągu ostatnich 30 lat w znaczący sposób przyczynili się i nadal przyczyniają do rozwoju rynku soczewek kontaktowych.

Otrzymaliśmy przytłaczającą liczbę odpowiedzi, w sumie 192 sylwetki osób nominowanych. Jak można się spodziewać, prawie wszyscy nominowani odegrali szczególną rolę w popularyzacji i rozwoju soczewek kontaktowych. Do finałowej listy 30 najbardziej wpływowych osób wytypowaliśmy osoby, które uzyskały minimum 10 niezależnych nominacji. – „To ogromny zaszczyt dla „Contact Lens Spectrum”, by móc podziękować tym osobom za osiągnięcia w dziedzinie soczewek kontaktowych. Każdy uhonorowany wywarł ogromny i trwały wpływ w tej dziedzinie, jesteśmy za to niezmiernie wdzięczni” – powiedział Roger Zimmer, redaktor „Contact Lens Spectrum”.

Mark P. André
Joe Barr, OD, MS
Edward S. Bennett, OD, MSEd
Jan Bergmanson, OD, PhD
Noel Brennan, PhD
Patrick J. Caroline
H. Dwight Cavanagh, MD, PhD
Robin L. Chalmers, OD
Nathan Efron, PhD, DSc
Irving Fatt, PhD
Desmond Fonn, MOptom
Michel Guillon, PhD
Richard Hill, OD, PhD
Brien Holden, PhD, DSc
Lyndon Jones, PhD
Donald Korb, OD
Robert Mandell, OD, PhD
Philip Morgan, BSc, PhD, MCOptom
Jason J. Nichols, OD, MPH, PhD
Craig W. Norman
Eric Papas, PhD, MCOptom
Perry Rosenthal, MD
Christine Sindt, OD
Fiona Stapleton, MSc, PhD, MCOptom
Ralph Stone, PhD
Helen Swarbrick, PhD
Loretta Szczotka-Flynn, OD, PhD
Jeffrey J. Walline, OD, PhD
Barry A. Weissman, OD, PhD
Mark Willcox, PhD

Aby dowiedzieć się więcej na temat 30 najbardziej zasłużonych osób w dziedzinie soczewek kontaktowych, wejdź na: http://www.clspectrum.com/articleviewer.aspx?articleID=114659

Więcej postów na blogu

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.