Szanowni Państwo,

W celu umożliwienia przesyłania Państwu przez firmę CooperVision Poland Sp. z o.o. informacji dotyczących produktów, szkoleń oraz innych aktywności promocyjnych bardzo prosimy o podanie danych osobowych oraz udzielenie zgody na ich przetwarzanie w celach marketingowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

Dane osoby kontaktowej
Funkcja w firmie

 

 

 

Dane firmy / salonu
Zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgadzam się na przetwarzanie przez spółkę CooperVision Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-697), mieszczącą się przy ul. P. Gintrowskiego 53, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000464435 (“Spółka”) moich danych osobowych dla celów marketingowych, tj. na otrzymywanie od Spółki informacji handlowych za pośrednictwem jednego lub kilku poniższych kanałów komunikacji.
Proszę zaznaczyć kanały komunikacji, których dotyczy Pani/Pana zgoda
Uwagi prawne
Możecie Państwo w dowolnym momencie wycofać wszystkie lub niektóre z udzielonych zgód, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z tego prawa należy wysłać na adres mailowy PolishCS@coopervision.co.uk maila o treści: „Proszę usunąć moje dane z bazy danych CooperVision Poland” (lub zbliżonej treści), podając kanały komunikacji oraz imię, nazwisko i adres mailowy lub numer telefonu osoby, której dotyczy wycofanie bądź skontaktować się z inspektorem ochrony danych. Przed udzieleniem zgody, prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami: * Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka, a w przypadku udzielenia stosownej zgody również inne spółki z Grupy CooperVision, których aktualna lista prowadzona jest przez inspektora ochrony danych. * Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingowych jest Państwa dobrowolna zgoda. * Informacje handlowe mogą dotyczyć produktów, usług, szkoleń lub innych aktywności promocyjnych Spółki oraz innych spółek z Grupy CooperVision. Informacje handlowe mogą mieć postać spersonalizowanych komunikatów w oparciu o operacje profilowania, które umożliwiają zaproponowanie Państwu produktów, usług, szkoleń lub innych aktywności promocyjnych najlepiej dopasowanych do Państwa preferencji oraz oczekiwań, z uwzględnieniem Państwa funkcji w salonie (właściciel, optometrysta, okulista, asystent, inna). * Państwa dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane dla celów marketingowych) przez okres ważności udzielonej przez Państwa zgody, tj. do czasu jej wycofania. * Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: - spółkom z Grupy CooperVision – dla ich własnych celów marketingowych (wyłącznie w przypadku udzielenia stosownej zgody); - podmiotom świadczącym na rzecz Spółki lub pozostałych spółek z Grupy CooperVision usługi w zakresie obsługi marketingowej i reklamowej (np. agencje marketingowe, agencje interaktywne) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług; - podmiotom świadczącym na rzecz Spółki lub pozostałych spółek z Grupy CooperVision usługi w zakresie obsługi informatycznej (np. prowadzące hosting stron internetowych, dostarczających rozwiązania w zakresie e-mailingu) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług. * Przysługują Państwu określone prawa, w tym: (i) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, (ii) prawo do sprostowania tych danych, (iii) prawo do usunięcia tych danych, (iv) prawo do ograniczenia ich przetwarzania, (v) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa, (vi) prawo do przenoszenia tych danych – na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (“RODO”). * Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Możecie Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych Spółki drogą mailową, pod adresem: dpo@coopervision.com. Spółka przywiązuje do ochrony Państwa prywatności dużą wagę i przetwarza Państwa dane osobowe z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dodatkowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Spółkę, w tym sposobu realizacji przysługujących Państwu praw, dostępne są pod adresem: www.coopervision.pl/polityka-prywatnosci.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.