Wrzesień 30, 2012

PLEASANTON, CALIFORNIA,  październik 2012 roku W celu przyspieszenia rozwoju w kluczowych rynkach wschodzących, producent soczewek kontaktowych, firma CooperVision, Inc. (NYSE:COO) stworzy nowy obszar operacyjny. Rozpoczynający działania 1 listopada 2012 roku, nowy oddział operacyjny będzie obejmował szybko rosnące gospodarki Indii, Pakistanu, Bliskiego Wschodu, Turcji, Rosji oraz Afryki.

– Chcemy skorzystać z dużego wsparcia dla naszych produktów markowych, który obserwujemy na tych rynkach i chcemy kontynuować udoskonalanie naszego podejścia handlowego zarówno do specjalistów, jak i klientów. Ta inwestycja organizacyjna pozwoli nam połączyć sukces odniesiony na bardziej rozwiniętych rynkach z regionalnymi zachowaniami nabywczymi – powiedział Dennis Murphy, Wiceprezes Wykonawczy ds. Sprzedaży Globalnej i Marketingu w firmie CooperVision. – Utworzenie dedykowanego regionalnego zespołu zarządzającego skupi zasoby i zlokalizowane strategie w celu zwiększenia skuteczności przyjęcia produktu, przy jednoczesnym zapewnieniu najlepszych rozwiązań w zakresie korekcji wzroku.

Michael Wilkinson, aktualny Wiceprezes ds. Marketingu na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, został mianowany Dyrektorem Generalnym w nowym regionie. Dołączył on do firmy CooperVision w 2006 roku, jako Dyrektor Generalny na Wielką Brytanię i Irlandię a uprzednio sprawował funkcje w firmach Parfums Givenchy i Gillete.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.