Marzec 21, 2013

W tym miesiącu przedstawiciele firmy CooperVision spotkali się z panią Donna Power z fundacji Optometry Giving Sight by porozmawiać na temat historii organizacji i jej roli w kampanii ‘One Bright Vision’. Dążąc do poprawy warunków życia wielu dzieci w okręgu Bagamoyo w Tanzanii, pod koniec tego roku Donna odwiedzi ten obszar by na własne oczy przekonać się jaki wpływ ma na beneficjentów owa kamapnia.

Q: Dlaczego zdecydowała się Pani dołączyć do fundacji Optometry Giving Sight?

A: Dołączyłam do fundacji Optometry Giving Sight, gdy zdałam sobie sprawę jak bardzo mogę pomóc organizacji dobroczynnej zapewniając ludziom w potrzebie stały dostęp do specjalistycznej opieki okulistycznej. Pomoc ta obejmowała wyszkolenie lokalnej ludności w zakresie podstawowych badań oczu u dzieci, założenie centrów opieki nad wzrokiem i zaopatrywanie w pomoce wzrokowe. Już jako dziecko byłam bardzo świadoma jak ważnym dla człowieka jest zmysł wzroku, a możliwość pomocy ludziom, którzy są niepotrzebnie ślepi lub mają upośledzone widzenie jest niesamowicie inspirująca.

Niezmiernie podoba mi się, że Optometry Giving Sight jest jedyną, ogólnoświatową organizacją charytatywną, skupiającą się na zapewnieniu dostępu do specjalistycznej opieki okulistycznej osób z nieskorygowanymi wadami wzroku i kieruje 85 procent otrzymanych datków bezpośrednio na te programy - jest to dla mnie bardzo duży bodziec motywujący.

Dla mnie to wymarzone zajęcie, naprawdę niesamowitym jest możliwość przemiany czyjegoś życia poprzez poprawę jakości widzenia.

Q: Jak długo pracuje Pani dla Optometry Giving Sight i co sprawia Pani największą satysfakcję?

A:To już prawie trzy lata, jak to szybko minęło! Największą satysfakcję sprawia mi patrzenie na to jak rozwijają się projekty oraz jaki mają wpływ na ludzkie życie. W poprzednim roku dzięki jednemu z naszych głównych projektów pierwszy optometrysta uzyskał dyplom w Malawii – jest to pierwszy i jak dotąd jedyny optometrysta w całym kraju. Ten pierwszy absolwent będzie służył swojemu społeczeństwu. Kamienie milowe takie jak ten powodują, że wszystko co robimy daje niesamowitą satysfakcję.

Q: Co decyduje o tym, który region na świecie otrzyma wsparcie z Państwa projektów?

A: 90 procent możliwych do uniknięcia przypadków ślepoty występuje w krajach rozwijających się. Nasze fundusze kierowane są tam, gdzie jest największa potrzeba i właściwa współpraca gwarantująca długoterminowe partnerstwo.

Do dziś Optometry Giving Sight ufundowało 57 projektów w 32 państwach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Mimo iż naszym głównym celem są kraje rozwijające się to w 2011 roku wsparliśmy budowę kliniki w Londynie  zapewniającej roczną opiekę okulistyczną dla osób bezdomnych. Wspieramy również studentów w Mołdawii i Rumunii w prowadzeniu programów przesiewowych na ostatnim roku.

Q: Jaka część projektu w okręgu Bagamoyo była Pani ulubioną z perspektywy dnia dzisiejszego?

A: Jest tak wiele rzeczy, którymi trzeba się zająć zanim program zostanie wprowadzony w życie, jednakże największą satysfakcję daje mi oglądanie owoców tej ciężkiej pracy. Ponad 3000 dzieci w ramach naszego programu otrzymało dostęp do specjalistycznych badań okulistycznych. Fantastycznie jest widzieć dzieci, których życie uległo radykalnej zmianie po otrzymaniu opieki, której bezwzględnie potrzebowały.

Q: Jakie są największe wyzwania z jakimi musi się teraz zmierzyć Optometry Giving Sight?

A: Myślę, że tak jak dla każdej organizacji charytatywnej, największym wyzwaniem jest oczywiście sytuacja gospodarcza. Optometry Giving Sight może wykorzystać trudną sytuację ekonomiczną by pracować jeszcze efektywniej nad budowaniem długoterminowych relacji, które zaangażują obie strony. Chodzi o współpracę - możemy wzmocnić się wzajemnie umożliwiając dostęp do specjalistycznej opieki okulistycznej.

Q: Jak ważne dla Państwa pracy są datki?

A: Zasadniczo nie bylibyśmy w stanie osiągnąć niczego bez szczodrego wsparcia naszych darczyńców. Od 2007 roku udało nam się wykorzystać środki w wysokości 6,5 miliona dolarów na projekty, w których uczestniczyło ponad 2600 specjalistów, ufundowano 1100 centrów widzenia i laboratoriów optycznych oraz umożliwiono czterem milionom ludzi dostęp do specjalistycznej opieki okulistycznej.

Jak dotąd odzew był tak znaczny, że nie bylibyśmy w stanie zrobić tego bez wsparcia środowiska.

Q: Jaki jest kolejny etap projektu ‘One Bright Vision’ w okręgu Bagamoyo w Tanzanii?

A: Jedną z części następnego etapu jest wyszkolenie 140 nauczycieli z 70 szkół w zakresie podstawowych badań oczu u dzieci. W tym czasie około 50.000 dzieci otrzyma pomoc, której potrzebują.

Q: Czy ma Pani w planach odwiedzenie tego regionu?

A: Mam nadzieję, że pod koniec roku uda mi się odwiedzić Tanzanię z panem Heath Clash menadżerem ds. Komunikacji w Europie w firmie CooperVision. Liczymy, że uda się nam spotkać z ministrem edukacji i powołanymi trenerami, którzy współpracują z nami nad rozwojem tych programów, a następnie po kilku dniach odwiedzimy różne szkoły by zobaczyć jak nauczyciele radzą sobie z badaniami przesiewowymi dzieci.

Z wielką niecierpliwością oczekuję możliwości zobaczenia jak to wszystko razem działa i sposobności porozmawiania z nauczycielami i dziećmi uczestniczącymi w programie.

Q: Czy mieli Państwo możliwość odwiedzenia obszarów, na których Optometry Giving Sight prowadziło wcześniej podobne programy?

A: Mieliśmy taką możliwość. Otrzymujemy również regularne informacje i oceny od naszych partnerów na temat aktualnie prowadzonych programów i ich rezultatów. 

Q: Skąd wziął się pomysł na kampanię ‘One Bright Vision’?

A: Firma CooperVision wyszła z inicjatywą stworzenia wspaniałego programu One Bright Vision. Po konsultacji z naszym partnerem Brien Holden Vision Institute, doszliśmy do wniosku, że najważniejszym obszarem wymagającym wsparcia są zdrowe oczy dzieci z krajów rozwijających się. Program ‘One Bright Vision’ dał możliwość zjednoczenia wszystkich: firmy CooperVision, specjalistów i ich pacjentów w projekcie umożliwiającym dostęp do badań przesiewowych dzieciom na terenach najbardziej potrzebujących pomocy takich jak okręg Bagamoyo w Tanzanii.

Q:Proszę by opowiedziała nam Pani o relacjach pomiędzy Optometry Giving Sight a firmą CooperVision?

A: Firma CooperVision jest niesamowicie ważnym globalnym partnerem. Poza byciem naszym platynowym sponsorem, angażuje wszystkich swoich pracowników i specjalistów na rzecz wspólnej pracy, której celem jest wyeliminowanie ślepoty możliwej do uniknięcia.

Wszyscy pracownicy firmy CooperVision wzięli udział w zawodach organizowanych w Światowym Dniu Widzenia w październiku zeszłego roku polegających na sprzedaży bransoletek wyprodukowanych przez The Cooper Companies. Zebrali w ten sposób blisko $100000. Firma CooperVision bierze również udział w programach rabatowych dla specjalistów, a ostatnio w ramach inicjatywy ‘One Bright Vision’ w Europie, ułatwia dostęp do specjalistycznej opieki okulistycznej tysiącom dzieci.

Jesteśmy bardzo wdzięczni firmie CooperVision za wsparcie, energię do działania i pasję. Jednocześnie liczymy na dalszą współpracę i wspólne działanie w tworzeniu trwałej specjalistycznej opieki okulistycznej.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.