Czerwiec 03, 2019

MANCHESTER, Anglia, 3 czerwca 2019 r. — Trio składające się z trzech wizjonerów, zajmujących się leczeniem krótkowzroczności, zostało uhonorowane prestiżową nagrodą Brytyjskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych (ang.: BCLA) za opracowanie i komercjalizację innowacyjnych jednodniowych soczewek kontaktowych CooperVision® MiSight®, a także za przeprowadzenie związanych z nimi badań naukowych. W sobotni wieczór John Phillips, Stuart Cockerill oraz Paul Chamberlain zostali nagrodzeni podczas oficjalnej gali, wieńczącej konferencję, połączoną z wystawą, którą zorganizowało BCLA. Trójka mężczyzn została wybrana spośród grupy finalistów, z których wszyscy wnieśli nieoceniony wkład w tę dziedzinę.

Przewiduje się, że do 2050 roku krótkowzroczność wpłynie na zdolność widzenia i zdrowie oczu około pięciu miliardów ludzi, czyli ponad dwóch razy więcej niż obecnie1. Tendencja wzrostowa tej dolegliwości zrodziła potrzebę czegoś więcej niż tylko zaoferowanie pacjentom korekcji wady wzroku. Pojawiła się konieczność zapewnienia im dostępnych i skutecznych metod, mających na celu spowolnienie procesu pogłębiania się krótkowzroczności u dzieci.

Te czynniki sprawiły, że każdy z trzech wspomnianych pionierów odegrał znaczącą rolę w opracowaniu i komercjalizacji jednodniowych soczewek kontaktowych MiSight®2, które obecnie nosi ponad 10 tysięcy dzieci na całym świecie.

John Phillips

Historia soczewek zaczyna się na Uniwersytecie w Auckland (Nowa Zelandia), gdzie badacz John Phillips dowiedział się o wczesnych eksperymentach pokazujących, że związane z krótkowzrocznością rozogniskowanie na siatkówce spowalnia wzrost oka. Rozpoczął badania z udziałem ludzi, dotyczące soczewek do monowizji u dzieci, które pokazały, że rozogniskowanie może także spowolnić pogłębianie się krótkowzroczności u dzieci. John przełożył te eksperymentalne projekty optyczne na dwuogniskowe soczewki kontaktowe z jednocześnie dwoma płaszczyznami obrazu: jedną skupioną na siatkówce w celu poprawy ostrości widzenia oraz drugą, która celowo tworzy równocześnie rozogniskowanie związane z krótkowzrocznością na siatkówce, aby spowolnić proces pogłębiania się krótkowzroczności.

Niezachwiana wiara Johna w stworzoną przez siebie technologię w czasie, gdy świat dopiero zaczynał być świadomy coraz częściej występującej krótkowzroczności, doprowadziła do tego, że w CooperVision przyjęła się technologia dwuogniskowych soczewek. Obecnie, już jako rozpoznawalny w wielu krajach pionier konstrukcji optycznych, które spowalniają pogłębianie się krótkowzroczności, John kontynuuje prace nad swoim globalnym wyzwaniem jako Główny Badacz w Laboratorium Krótkowzroczności w Auckland oraz jako Starszy Wykładowca w Szkole Optometrii i Nauki o Wzroku na Uniwersytecie w Auckland.

Stuart Cockerill

W 2009 roku jednodniowe soczewki kontaktowe MiSight® były pierwszymi soczewkami kontaktowymi do leczenia krótkowzroczności3. W tamtym czasie negatywne konsekwencje krótkowzroczności były dużo mniej znane. Stuart Cockerill, pracujący dla CooperVision, miał przeczucie, że należy rozpocząć pierwsze trzyletnie badania4 wspierane przez branżę, aby ocenić skuteczność konstrukcji dwuogniskowej. Badania miały być prowadzone na trzech kontynentach: w Kanadzie, Singapurze, Zjednoczonym Królestwie i Portugalii. Było to istotne z punktu widzenia zilustrowania korzyści płynących z leczenia krótkowzroczności dla środowiska okulistycznego, jak również z punktu widzenia dostosowania interesów handlowych do znaczenia leczenia krótkowzroczności dla wzroku i zdrowia dzieci.

To badanie, wraz z losową, kontrolowaną, paralelną i potencjalną konstrukcją, która powstała w związku z nim, staje się uznawane w swojej dziedzinie jako punkt odniesienia. Po sześciu latach od jego rozpoczęcia staje się ono najdłuższym stałym monitorowaniem użytkowników soczewek kontaktowych wśród dzieci. Przekonująca baza dowodów, wywodząca się z badań klinicznych, stale dostarcza informacji specjalistom (ang. ECP), którzy uczestniczą w leczeniu krótkowzroczności. Stuart jest obecnie Kierownikiem Globalnych Operacji Handlowych (ang. Global Commercial Operations) w CooperVision.

Paul Chamberlain

Trzecią fazę przełomowej ewolucji tego produktu zainicjował Paul Chamberlain, który przewodził projektom badawczo-rozwojowym w programach leczenia krótkowzroczności CooperVision. Kierował analizą trzyletnich badań nad jednodniowymi soczewkami MiSight®, zapewniając tym samym rygorystyczne podejście do danych, które były rzetelne i miarodajne dla docelowej grupy pacjentów, jak również dbał o zgodność z regulacjami prawnymi. Podczas Konferencji BCLA4 w Manchesterze zaprezentował wyniki badań z pięciu lat.

Paul odegrał także istotną rolę w wykorzystaniu wyników badań do przekształcenia innowacyjnej technologii w codzienną praktykę, wykorzystując zdobyte informacje oraz spostrzeżenia do wspierania jej wdrażania przez specjalistów . Jego praca doprowadziła do głębszego zrozumienia zasad optyki, które leżą u podstaw dwuogniskowej technologii. Jest głównym autorem publikacji naukowej opisującej wyniki trzyletnich badań, która ukaże się w najbliższym czasie i przewodzi badaniom, które mają dowodzić skuteczności soczewek, korzyści leczenia oraz zapewnić zrozumienie skutków leczenia. Obecnie Paul jest Dyrektorem w dziale Programów Badawczych w CooperVision.

“Leczenie krótkowzroczności zostało określone mianem ‘kolejnej rewolucji w soczewkach’ – coś, co było widoczne bardziej niż zwykle na tegorocznej Konferencji BCLA. Jednakże, aby zintegrować nową technologię z ekonomicznie opłacalnym podejściem, potrzebna jest inspiracja, wizja i poświęcenie”, powiedział James Gardner, Wiceprezydent Global Myopia Management w CooperVision. „Dalekosiężna wizja oraz lata wysiłku Johna, Stuarta i Paula zasługują na najwyższe uznanie wśród kolegów i w całej branży. Założę się jednak, że główni zainteresowani powiedzą, że nie chodzi o wyróżnienie dla nich, ale dla tysięcy dzieci, które każdego dnia odnoszą korzyści dzięki ich pracy. To podejście, które daje nam nadzieję na to, że naprawdę możemy stawić czoła krótkowzroczności dzięki pracy ze specjalistami”.

# # #

1Holden et al. - Global Prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology 2016. 123(5):1036-1042

2 Jednodniowe soczewki MiSight® są obecnie dostępne w sprzedaży w Kanadzie, Zjednoczonym Królestwie, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Belgii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, regionie skandynawskim, Singapurze, Malezji, Hong Kongu, Australii i Nowej Zelandii. Soczewki jednodniowe MiSight® nie zostały zatwierdzone w USA.

3 Hong Kong, 2009.

4 Chamberlain P, Logan N, Jones D, Gonzalez-Meijome J, Saw S-M, Young G. Clinical evaluation of a dual-focus myopia control 1 day soft contact lens: 3-year results (2016 American Academy of Optometry Annual Meeting) and 5-year results (2019 BCLA Clinical Conference & Exhibition).

O CooperVision
CooperVision, jednostka The Cooper Companies, Inc. (NYSE:COO), to jeden z wiodących na świecie producentów miękkich soczewek kontaktowych. Firma oferuje szeroki wybór soczewek kontaktowych do noszenia w trybie miesięcznym, dwutygodniowym lub jednodniowym , z czego wszystkie charakteryzują się zaawansowanymi materiałami i optyką. CooperVision posiada długoletnie doświadczenie w rozwiązywaniu nawet najtrudniejszych problemów związanych ze wzrokiem, takich jak astygmatyzm i prezbiopia oraz oferuje najbardziej kompletny asortyment sferycznych, torycznych i wieloogniskowych produktów dostępnych na rynku. Dzięki połączeniu innowacyjnych produktów i wsparcia specjalistów , firma wnosi odświeżającą perspektywę na rynek, oferując rzeczywiste korzyści swoim klientom i użytkownikom soczewek. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę coopervision.com.

O The Cooper Companies
The Cooper Companies, Inc. („Cooper") jest globalną firmą z sektora sprzętu medycznego , notowaną na nowojorskiej giełdzie (NYSE:COO). Cooper prowadzi działalność za pośrednictwem dwóch podmiotów: CooperVision i CooperSurgical. CooperVision oferuje całkiem nowe podejście do  korekcji wzroku dzięki rozwijaniu szerokiej gamy wysokiej jakości produktów dla użytkowników soczewek kontaktowych oraz  wsparciu specjalistów . CooperSurgical podejmuje się działań mających na celu poprawę zdrowia kobiet, dzieci i rodzin dzięki zróżnicowanemu portfolio produktów i usług, skoncentrowanemu na wyrobach medycznych.. Mająca siedzibę w Pleasanton w Kalifornii spółka zatrudnia ponad 12 tysięcy pracowników i sprzedaje swoje produkty w ponad stu krajach. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.coopercos.com.

Kontakt dla mediów
Mike McDougall, APR, Fellow PRSA
McDougall Communications for CooperVision, Inc.
mike@mcdougallpr.com lub +1-585-545-1815 (telefon kom.)

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.