2011 Wealth of Health Award (2011)

Firma CooperVision otrzymała nagrodę Wealth of Health Award za promowanie zdrowia w środowisku pracy od firmy Excellus BlueCross BlueShield i czasopisma Rochester Business Journal.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.