Soczewki kontaktowe to wyroby medyczne, zatwierdzane i nadzorowane przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków, dlatego ważne jest, aby właściwie się z nimi obchodzić. Oto kilka kwestii związanych z pielęgnacją soczewek kontaktowych, o których należy pamiętać, aby soczewki mogły Ci jak najlepiej służyć:

Przestrzegaj zaleconego trybu noszenia soczewek kontaktowych

Nie próbuj przedłużyć trybu dwutygodniowego do trzech tygodni. Nie warto podejmować ryzyka. Soczewki kontaktowe wytwarzane są z różnych tworzyw przeznaczonych do różnych celów i zatwierdzane są przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Miękkie soczewki kontaktowe do okresowej wymiany narażone są na pęknięcia. Obchodź się z nimi delikatnie. Jeśli soczewka pęknie, wyrzuć ją. Należy również unikać kontaktu soczewki z paznokciami. Paznokcie są nie tylko ostre, ale stanowią również znakomite schronienie dla wszystkich rodzajów bakterii.

Nie wymieniaj się soczewkami kontaktowymi z innymi

Pożyczanie soczewek nie tylko sprzyja przenoszeniu bakterii - soczewki kontaktowe zostały przepisane Tobie oraz odpowiednio dobrane do Twojego wzroku i oczu.

Używaj świeżego płynu do soczewek kontaktowych

Nigdy nie czyść soczewek kontaktowych w wodzie z kranu - woda z kranu może zawierać patogeny i bakterie powodujące infekcje.

Nigdy nie liż soczewek kontaktowych - Twoja jama ustna to siedlisko wielu kultur bakteryjnych. Choć wiele z nich to bakterie pożyteczne dla układu pokarmowego, nie są one mile widziane w Twoich oczach.

Potrzyj i opłucz soczewki kontaktowe

Pocieraj soczewki kontaktowe opuszkami palców przez 5-20 sekund w świeżym płynie do pielęgnacji soczewek. Opłucz dokładnie w świeżym płynie. Badania wykazały, że metoda „pocierania i opłukiwania” to najlepszy sposób na usuwanie mikroorganizmów z soczewek kontaktowych, nawet w przypadku stosowania programów pielęgnacyjnych nie wymagających pocierania typu „rub-free”.

Utrzymuj swoje soczewki kontaktowe w czystości

Za każdym razem po użyciu opłucz pojemniczki na soczewki i przechowuj je otwarte do góry dnem w suchym, czystym miejscu. Amerykańskie Towarzystwo Optometrii zaleca wymianę pojemniczka na soczewki kontaktowe co najmniej co trzy miesiące.

Soczewki do noszenia w trybie przedłużonym zostały zaprojektowane z wykorzystaniem specjalnej technologii umożliwiającej większy przepływ tlenu przez soczewkę do rogówki. Kiedy nie śpisz i masz otwarte oczy tlen z powietrza przenoszony jest za pośrednictwem łez przez soczewkę kontaktową do rogówki.

Kiedy śpisz, zwykłe soczewki kontaktowe mogą uniemożliwić dopływ wystarczającej ilości tlenu do oczu. Może to prowadzić do infekcji, owrzodzeń i nieprawidłowego rozrostu naczyń krwionośnych w rogówce.

Przeczytaj zalecenia użytkowania soczewek kontaktowych i przestrzegaj ich

Postępuj zgodnie z zaleceniami specjalisty, wskazówkami znajdującymi się na ulotce załączonej do opakowania z soczewkami oraz instrukcjami użytkowania płynów do soczewek i pojemniczków na soczewki. Wszystkie one stanowią część dokładnie przemyślanego systemu, który ma pomóc Ci w pielęgnacji określonego rodzaju soczewek i produktów służących do tego celu, po to by chronić Twoje oczy i zdrowie.

 

Niczego w tym artykule nie należy interpretować jako porady lekarskiej, nie ma on także na celu zastąpienia zaleceń lekarskich. W przypadku szczegółowych pytań, prosimy o kontakt ze specjalistą.

Więcej artykułów

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.