Higiena to jeden z najważniejszych czynników zapobiegania infekcjom oraz innym problemom, które mogą wpływać na zdrowie oczu, a także na dłuższą metę na wzrok.

Poniżej przedstawiamy niektóre nakazy i zakazy dotyczące czyszczenia soczewek kontaktowych wraz z uzasadnieniem.

Jak czyścić soczewki kontaktowe

Zawsze przed dotknięciem soczewek umyj ręce wodą z mydłem.

Jeśli to możliwe, używaj mydła antybakteryjnego i osuszaj ręce ręcznikiem nie pozostawiającym kłaczków. Nie należy stosować mydła na bazie oleju lub z dodatkiem emulsji nawilżającej, ponieważ może ono powodować zmętnienie lub zanieczyszczenie soczewek.

Zawsze używaj świeżego płynu do czyszczenia soczewek.

Nie używaj do tego celu wody z kranu, wody sterylnej, śliny, roztworu soli lub kropli nawilżających. Żadna z powyższych substancji nie służy do dezynfekcji i właściwego oczyszczenia soczewek kontaktowych.

Pocieraj soczewki palcami, a następnie opłucz je w świeżym płynie do czyszczenia soczewek.

Badania wykazały, że metoda „pocierania i opłukiwania” to najlepszy sposób czyszczenia soczewek kontaktowych, nawet w przypadku stosowania płynów nie wymagających pocierania typu „no-rub”. Należy unikać dotykania soczewki paznokciami. Paznokcie są nie tylko ostre, ale stanowią również znakomite schronienie dla drobnoustrojów i brudu.

Opłucz pojemniczek na soczewki w świeżym płynie, a następnie odwróć go i pozostaw otwarty do wyschnięcia.

Nie czyść pojemniczka w wodzie, która może zawierać zanieczyszczenia i mikroorganizmy. Nie pozostawiaj również pojemniczka na soczewki w pobliżu toalety lub w wilgotnych pomieszczeniach, co może powodować tworzenie się w nim pleśni i gromadzenie się drobnoustrojów.

Inne sposoby utrzymywania soczewek w czystości

  • Nie przelewaj płynów do czyszczenia soczewek do mniejszych pojemniczków w celu przechowywania lub na czas podróży, ponieważ może to prowadzić do utraty sterylności.
  • Butelka z płynem powinna pozostać szczelnie zamknięta, a podczas używania unikaj styczności z innymi przedmiotami i powierzchniami.
  • Pojemniczek na soczewki należy wymieniać co najmniej co trzy miesiące.
  • Nigdy nie noś soczewek kontaktowych przez okres dłuższy niż 30 dni od czasu pierwszego otwarcia.
  • Unikaj dymu i innych zanieczyszczeń powietrza, które mogą dostać się do oczu powodując podrażnienia i infekcje.
  • Zawsze przestrzegaj instrukcji użytkowania

Instrukcje załączone do soczewek kontaktowych, do pojemniczka na soczewki i płynów pielęgnacyjnych wraz z zaleceniami specjalisty mają na celu zapewnić najlepszą pielęgnację i efektywne działanie soczewek zgodnie z ich trybem noszenia i metodą czyszczenia.

Ponadto pamiętaj, że specjalista jest Twoim sojusznikiem, jeśli chodzi o utrzymanie Twoich oczu i wzroku w jak najlepszej kondycji. Rozmawiaj z nim co roku, aby upewnić się, że Twoje soczewki kontaktowe i system służący ich pielęgnacji są nadal odpowiednie dla Twoich oczu i stylu życia.

 

Niczego w tym artykule nie należy interpretować jako porady lekarskiej, nie ma on także na celu zastąpienia zaleceń lekarskich. W przypadku szczegółowych pytań, prosimy o kontakt ze specjalistą.

Więcej artykułów

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.