Firma CooperVision oferuje niewiarygodnie szeroką gamę soczewek kontaktowych o różnych parametrach, wykonanych z różnych materiałów i o różnych trybach wymiany. Praktycznie każdy Twój pacjent może nosić soczewki kontaktowe, ponieważ firma CooperVision posiada produkty odpowiednie dla większości wad wzroku.

Kliknij tu po nasz Przewodnik po produktach w wersji elektronicznej.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.