Firma CooperVision uważnie monitoruje sytuację związaną z koronawirusem (COVID-19), który pojawił się w 2019 roku. Bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów, partnerów oraz całej społeczności jest dla nas najwyższym priorytetem.


Obecnie nie ma dowodów sugerujących, że istnieje zwiększone ryzyko zakażenia lub zarażenia się koronawirusem poprzez używanie soczewek kontaktowych. Należy pamiętać, aby ściśle przestrzegać zasad higieny, takich jak dokładne mycie rąk, a także optymalnego noszenia soczewek oraz procedur ich pielęgnacji. Obejmują one wymianę soczewek zgodnie z zaleceniami, higienę pojemnika na soczewki wielokrotnej wymiany oraz unikanie noszenia soczewek w przypadku złego samopoczucia (w szczególności w przypadku objawów przeziębienia lub grypy).


Należy unikać dotykania oczu i ich okolic, szczególnie w środowisku w którym istnieje wysokie ryzyko obecności zarazków. Przed założeniem soczewek zawsze należy zadać sobie trzy pytania:

  • Czy dobrze się czuję po założeniu na oczy soczewek? Nie powinien występować dyskomfort.

  • Czy moje oczy wyglądają dobrze? Nie powinny być zaczerwienione.

  • Czy dobrze widzę? Nie powinno pojawiać się niespotykane wcześniej rozmazanie obrazu na którymkolwiek oku.


W razie wątpliwości należy zdjąć soczewki kontaktowe i skonsultować się ze swoim specjalistą.


Poniżej zamieszczamy linki do dodatkowych informacji dotyczących koronawirusa COVID-19 i używania soczewek kontaktowych:


Porady dotyczące używania soczewek kontaktowych
https://coopervision.pl/o-soczewkach-kontaktowych?field_cv_about_contacts_category_tid[]=96
 

Wskazówki dotyczące bezpiecznego używania soczewek kontaktowych w trakcie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, podkreślające wagę właściwej higieny rąk
https://www.prnewswire.com/news-releases/core-advises-contact-lens-wearers-on-safe-use-amidst-covid-19-concerns-reinforces-proper-hand-hygiene-301021849.html
 

Czołowi eksperci w dziedzinie soczewek kontaktowych odnoszą się do błędnych informacji dotyczących ochrony przed koronawirusem/COVID-19 wśród użytkowników soczewek kontaktowych
https://core.uwaterloo.ca/news/top-contact-lens-experts-dispel-misinformation-regarding-coronavirus-covid-19-protections-for-contact-lens-wearers
 

Wskazówki Brytyjskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych: używanie soczewek kontaktowych i koronawirus (COVID-19):
https://bcla.org.uk/Public/Consumer/COVID-19--Coronavirus--Contact-Lens-Care-Guidance/Public/Consumer/Contact-Lens-Wear-and-Coronavirus-guidance.aspx
 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) : Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące koronawirusa (COVID-19)
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
 

Centrum Kontroli i Prewencji: COVID-19 – Podsumowanie Sytuacji
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.