Będziemy wdzięczni za poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższego kwestionariusza związanego z Państwa opinią na temat programu EyeCare Prime. Zespół CooperVision Polska.

  • Bieżący Start
  • onto section 2
  • onto section 3
  • Complete

Zrozumienie programu "EyeCare Prime"

Czy był Pan/Pan(i) zadowolony z informacji otrzymanej na temat programu „Eye Care Prime” ?
 
Czy korzyści, jakie odniesie Pana/Pani praktyka uczestnicząc w programie “Eye Care Prime” były dla Pana/Pani zrozumiałe ?
 
Czy informacja na temat zawartości e-Biznes Planu była zrozumiała ?
 
Czy kryteria przystąpienia do programu “Eye Care Prime” były zrozumiałe ?

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.