Każdy, kto kiedykolwiek wypił za dużo, wie, że alkohol może powodować niewyraźne lub podwójne widzenie. Co dokładnie dzieje się w układzie wzrokowym człowieka po spożyciu alkoholu? Czy nadużywanie alkoholu może powodować trwałe problemy ze wzrokiem? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o wpływie alkoholu na układ wzrokowy.

Krótkoterminowe efekty wpływu spożycia alkoholu na oczy

  • Zmniejszona wrażliwość na kontrast — alkohol osłabia zdolność rozróżniania obiektów w oparciu o natężenie światła co jest bardzo ważną umiejętnością szczególnie w warunkach gorszego oświetlenia czyli np. o zmierzchu. Nowe badanie przeprowadzone przez Western University w Ontario w Kanadzie pokazują, że alkohol zmniejsza zdolność  do dostosowania widzenia pod kątem jasności i kontrastu o 30% przy poziomie alkoholu we krwi zbliżonym do 0,2 promila.
  • Zwiększona suchość – wyniki badania przeprowadzonego przez Hallym University College of Medicine sugerują, że spożywanie nawet niewielkiej ilości alkoholu może nasilać i zaostrzać objawy suchego oka.

Długotrwałe uszkodzenia układu wzrokowego wynikające ze spożywania alkoholu

  • Zwiększone prawdopodobieństwo powstawania zaćmy – wiele badań wykazało zwiększone prawdopodobieństwo rozwoju zaćmy u pacjentów spożywających nadmierną ilość alkoholu.
  • Pogorszenie widzenia z powodu niedoboru witamin – częste spożywanie alkoholu wpływa na wchłanianie witamin w wątrobie, które są potrzebne do utrzymania zdrowia układu wzrokowego. Na przykład niedobór witaminy B-1 spowodowany spożyciem alkoholu może powodować osłabienie lub paraliż mięśni oka. Niedobór witaminy A z powodu alkoholizmu może powodować: ślepotę nocną, ścieńczenie rogówki, perforację rogówki, suchość, a nawet ślepotę z powodu uszkodzenia siatkówki.
  • Niedowidzenie związane z nadużywaniem alkoholu i tytoniu – określane również jako neuropatia wzrokowa. U osób nadużywających wspomnianych substancji może dojść do bezbolesnej utraty wzroku.

Wiele krótkoterminowych skutków spożywania alkoholu wpływających na widzenie zniknie samoistnie, ale jeśli podejrzewasz, że możesz cierpieć z powodu długotrwałych skutków, natychmiast umów się na wizytę u specjalisty. Jeśli uważasz, że Ty lub ktoś, kogo znasz, może mieć problem z alkoholem, poszukaj pomocy i wsparcia w wyspecjalizowanych instytucjach zajmujących się przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Nic w tym poście na blogu nie może być interpretowane jako porada medyczna ani nie ma na celu zastąpienia zaleceń lekarza. W przypadku szczegółowych pytań skontaktuj się ze swoim specjalistą.

 

Więcej postów na blogu

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.