Wśród milionów osób korzystających z urządzeń cyfrowych coraz częstsze stają się schorzenia: zespół suchego oka oraz komputerowe zmęczenie wzroku
Cyfrowe zmęczenie wzroku

Siedmiu na dziesięciu dorosłych cierpi na tzw. cyfrowe zmęczenie wzroku1. Niestety jest ono traktowane jako „normalne” zjawisko wśród osób korzystających z komputerów i urządzeń mobilnych 2,3,4.

CooperVision jako jedna z największych światowych firm produkujących soczewki kontaktowe, zwraca uwagę na ten problem wraz ze specjalistami z całego świata.

Kombinacja codziennych czynników, w tym wydłużenie czasu kontaktu z monitorami urządzeń cyfrowych, a także ekspozycji na jasne światło i blask emitowany przez ekran monitora, mogą prowadzić do cyfrowego zmęczenia oczu2. W rezultacie mięsień rzęskowy oka, który odpowiada za ogniskowanie, jest przeciążony, a to z kolei przyczynia się do wystąpienia objawów sięgających dalej niż problemy okulistyczne. Cyfrowe zmęczenie oczu nie tylko przyczynia się w rożnym stopniu do fizycznego dyskomfortu, ale także może powodować spadek wydajności, ospałość i stres.

„Specjaliści wiedzą, że pacjenci patrzą na smartfony, tablety, laptopy, monitory, platformy zamówień, czy tablice rozdzielcze samochodów coraz dłużej i więcej każdego dnia”, mówi dr Gary Orsborn, optometrysta i v-ce Prezes Global Professional & Clinical Affairs CooperVision. „Udzielamy oczywiście porad, jak w prosty sposób radzić sobie z długotrwałym kontaktem z monitorem: należy robić przerwy co 20 minut, patrzeć w dal, świadomie częściej mrugać, ale te rady często nie są wdrażane z powodu przepracowania i szybkiego stylu życia. Zwilżalne soczewki kontaktowe mogą pomóc w redukcji dyskomfortu powodowanego używaniem urządzeń cyfrowych. W tej chwili CooperVision bada sposoby, jak rozwiązać ten problem.”

Grupa naukowców pod kierownictwem doktora Pete’a Kollbauma z  Indiana University przeprowadziła badania, w wyniku których stwierdzono, że ponad 90 procent dorosłych używa urządzeń cyfrowych więcej niż dwie godziny dziennie, a prawie 60 procent przez ponad pięć godzin dziennie1. To sprawia, że są oni podatni na cyfrowe zmęczenie wzroku związane z korzystaniem z urządzeń wyposażonych w monitory, także ze względu na ich powszechną obecność w otoczeniu człowieka.

Nowe badania przeprowadzone przez tę samą grupę naukowców wykazały, że wśród osób korzystających z urządzeń z monitorem, ponad 75 procent ma objawy związane z komputerowym zmęczeniem oczu co najmniej raz na tydzień lub częściej, a 35 procent osób raz dziennie lub częściej.

Do najczęściej zgłaszanych objawów należą: zmęczenie, suchość i podrażnienie oczu. Te same objawy uznano również za najbardziej dotkliwe1.

Pomimo wysokiej częstotliwości występowania objawów, 90 procent pacjentów nie rozmawia z swoim  lekarzem lub optometrystą o długotrwałym korzystaniu z urządzeń cyfrowych, co wykazały badania przeprowadzone przez The Vision Council.

Ponieważ cyfrowe zmęczenie oczu zwykle nie jest uwzględnione w standardowym badaniu okulistycznym, problem zostaje niestety uznany za nieuniknioną część współczesnego stylu życia.

W badaniach Indiana University opisanych powyżej1 grupa doktora Kollbauma podkreśliła potrzebę środowisk medycznych i naukowych, a także konsumentów, aby uzyskać lepsze zrozumienie tego, jak systemy optyczne i zaawansowane materiały mogą przyczynić się do zmniejszenia częstotliwości występowania i nasilenia objawów cyfrowego zmęczenia oczu związanego z korzystaniem z urządzeń cyfrowych.

 

 

1 “Symptoms associated with eye fatigue in soft contact lens wearers.” Authors: D. Meyer, S. Huenink, M. Rickert, P. Chamberlain, and P. Kollbaum.  Presented at the American Academy of Optometry Annual Meeting, October 2015, New Orleans, LA, USA.

2 The Vision Council. Eyes Overexposed: The Digital Device Dilemma - 2016 Digital Eye Strain Report.

3 “Doctor, My Eyes… Are Tired!” Review of Optometry, May 15, 2016.

4 The Vision Council. DigitEYEzed: The Daily Impact of Digital Screens on the Eye Health of Americans - 2014 Digital Eye Strain Report.

Więcej postów na blogu

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.