MiSight® 1 day

Specyfikacje produktów

MiSight® 1 day - Jedyne na świecie soczewki kontaktowe do korekcji krótkowzroczności poparte 7-letnimi badaniami klinicznymi.1,2,3

Przedstawiamy MiSight® 1 day

Jednodniowe soczewki kontaktowe MiSight® 1 d day z technologią ActivControl®są dwufunkcyjne: they umożliwiają wyraźne widzenie i pomagają w spowolnieniu progresji krótkowzroczności1

 

 

Korzyści płynące ze stosowania MiSight® 1 day są popartedowodami naukowymi pochodzącymi z rygorystycznych 7-letnich badań klinicznych.1,2,3

Czy MiSight® sprawdzi się u wszystkich krótkowzrocznych dzieci? 

MiSight® 1 day prawdzają się u prawie wszystkich dzieciz krótkowzrocznością2*

krótkowzrocznych oczu reaguje prawidłowo na soczewki MiSight®2*

Większość dzieci, u których można zastosować MiSight® day nie potrzebuje recepty na silniejsze soczewki do czasu następnego corocznego badania wzrok1†

Jak skuteczne są soczewki MiSight® 1 day?

We wszystkich badanych grupach wiekowych (8-17 lat), soczewki kontaktowe MiSight® 1 day spowolniły progresję krótkowzroczności o około 50%4‡

MiSight® redukują progresję krótkowzroczności o połowę.4‡

Kiedy należy rozpocząć leczenie?

Choć wczesne leczenie przynosi najwięcej korzyści, nigdy nie jest za późno, aby je rozpocząć

Nawet u starszych dzieci stosujących jednodniowe soczewki kontaktowe MiSight®, progresja krótkowzroczność została zredukowana o połowę.

Kiedy należy zaprzestać stosowania soczewek?

Soczewki kontaktowe MiSight® 1 day day działają tak długo, jak dziecko je nosi4‖

Korzyści ze stosowania soczewek MiSight® 1 day kumulują się tak długo, jak rosną oczy5‖

Co się stanie po zaprzestaniu stosowania soczewek?

Korzyści ze stosowania soczewek MiSight® 1 day utrzymują się po zakończeniu leczenia3,6¶

MiSight® 1 day jest jedyną miękką soczewką kontaktową badaną po zaprzestaniu stosowania. Wykazano, że inne preparaty, takie jak atropina, powodują efekt odbicia3,6¶#

Czy soczewki kontaktowe są odpowiednie dla dzieci?

Soczewki kontaktowe MiSight® 1 day są przyjazne dla dzieci i łatwe w użyciu11

Dzieci noszące MiSight® 1 day uzyskały wynik widzenia lepszy niż 20/20 podczas wszystkich wizyt w okresie 6 lat 1,7

Soczewki kontaktowe MiSight® 1 day charakteryzują się wysokim profilem bezpieczeństwa, ponieważ są to soczewki jednodniowe.8

90% dzieci twierdzi, że woli nosić soczewki kontaktowe MiSight® 1 day zamiast okularów.9

Dzieci w wieku 8 lat mogą samodzielnie zakładać i zdejmować soczewki kontaktowe MiSight® 9

Kto może nosić soczewki MiSight® 1 day?

MiSight® 1 day pokrywa prawie 100% recept na sferyczne soczewki kontaktowe dla dzieci z krótkowzrocznością.10Δ

Moc sfery
-0.25 to -6.00 (0.25 steps)
-6.50 to -10.00 (0.50 steps)

 

 

*90% krótkowzrocznych oczu reaguje prawidłowo na terapię jednodniowymi soczewkami MiSight® 1 day; wiek 11-15 lat na początku stosowania, n=90.
† Brak klinicznie istotnej zmiany wady refrakcji (<0,25D od wartości wyjściowej) w latach 1-3 badania klinicznego MiSight® 1 day.
‡ Na podstawie modelowanych danych, zebranych dla różnych grup wiekowych (8-17 lat), soczewki kontaktowe MiSight® 1 day spowolniły progresję krótkowzroczności średnio o około 50%.
§ Dzieci w wieku od 8 do 15 lat rozpoczynające leczenie produktem MiSight 1 day doświadczyły spowolnienia progresji krótkowzroczności.
‖ U dzieci z krótkowzrocznością w wieku 8–15 lat, które nosiły jednodniowe soczewki kontaktowe MiSight®, w dalszym ciągu obserwowano spowolniony postęp krótkowzroczności, o ile nosiły soczewki zgodnie z zaleceniami.
¶ Dowody wskazują, że 12 miesięcy po leczeniu nie utracono żadnych skumulowanych korzyści płynących z kontroli krótkowzroczności po 3 lub 6 latach noszenia MiSight® 1 day (średnio dla dzieci w wieku 8–15 lat na początku stosowania). Zamiast tego wzrost oczu powrócił do oczekiwanego, normalnego dla wieku tempa
# Badania atropiny i ortokeratologii wykazały efekt odbicia po leczeniu i obecnie nie ma dowodów na działanie po zakończeniu leczenia w przypadku okularów lub innych miękkich soczewek kontaktowych.
Δ Obejmuje recepty do 0,75 DC.

1. Chamberlain P et al. A 3-year Randomized Clinical Trial of MiSight Lenses for Myopia Control. Optom Vis Sci. 2019; 96(8): 556-567.
2. Chamberlain P et al. Long-term Effect of Dual-focus Contact Lenses on Myopia Progression in Children: A 6-year Multicenter Clinical Trial. Optom Vis Sci. 2022; 99(3): 204-212.
3. Chamberlain P et al. Myopia progression on cessation of Dual-Focus contact lens wear: MiSight 1 day 7-year findings. Optom Vis Sci. 2021; 98(E-abstract): 210049.
4. Arumugam B et al. Modelling Age Effects of Myopia Progression for the MiSight 1 day Clinical Trial. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2021; 62(8): 2333.
5. Arumugam B et al. The Effects of Age on Myopia Progression with DualFocus and Single Vision Daily Disposable Contact Lenses. Optom Vis Sci. 2020; 97(E-abtract): 205340.
6. Hammond D et al. Myopia Control Treatment Gains are Retained after Termination of Dual-focus Contact Lens Wear with no Evidence of a Rebound Effect. Optom Vis Sci. 2021; 98(E-abstract): 215130.
7. Chamberlain P et al. Myopia Progression in Children wearing Dual-Focus Contact Lenses: 6-year findings. Optom Vis Sci. 2020; 97(E-abstract): 200038.
8. Woods J et al. Ocular health of children wearing daily disposable contact lenses over a 6-year period. Cont Lens Anterior Eye. 2021; 44(4): 101391.
9. Sulley A et al. Wearer experience and subjective responses with dual focus compared to spherical, single vision soft contact lenses in children. Optom Vis Sci. 2019; 96(E-abstract): 195252.
10. CVI data on file, 2022. SERE coverage of childhood myopia prescriptions with MiSight® 1 day for 104,810 eyes in Asia (China, Korea) and 116,336 eyes in Europe and USA aged 8-18 years. 

 

 

Szczegóły produktu

H20 content
60%
Tryb wymiany
Jednodniowy
Transmisja tlenu
28 Dk/t (at -3.00D)
Wielkość opakowania handlowego
30
Promień krzywizny
8,7
Średnica
14,2
Moc sferyczna
-0,25 do -6,00 (co 0,25D)
-6,50 do -10,00 (co 0,50D)

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.