Materiał silikonowo-hydrożelowy

Od chwili wprowadzenia na rynek, czyli od prawie 20 lat silikonowo-hydrożelowe soczewki kontaktowe  (SiHy) pozostają pierwszym wyborem specjalistów z dziedziny zdrowia oczu. Soczewki SiHy praktycznie wyeliminowały skutki niedotlenienia stanowiącego powikłanie związane z soczewkami hydrożelowymi. W 2015 r. 81% pacjentów przepisano soczewki SiHy zamiast tradycyjnych soczewek hydrożelowych.1

Pierwsze jednodniowe sferyczne soczewki SiHy zostały wprowadzone na rynek w 2008 r., a szybki postęp technologiczny sprawił, że wkrótce potem pojawiły się również jednodniowe toryczne i wieloogniskowe soczewki SiHy.2

Soczewki SiHy cechuje wyższa wartość Dk/t niż soczewki hydrożelowe, a więc u osób noszących soczewki SiHy z reguły nie występują powikłania będące następstwem ograniczonego dopływu tlenu do rogówki. Należą do nich:2

  • Obrzęk rogówki
  • Mikrocysty nabłonka
  • Zmiany wady refrakcji oraz zniekształcenie rogówki
  • Przekrwienie w okolicy rąbka
  • Waskularyzacja rogówki

Specjalista, który poleca użytkownikowi soczewek hydrożelowych soczewki SiHy ze względu na większą przepuszczalność tlenu, może oprócz aspektów zdrowotnych podkreślić ich potencjalne walory kosmetyczne. Podczas prowadzonych badań specjaliści z dziedziny zdrowia oczu zaobserwowali, że u użytkowników soczewek hydrożelowych w porównaniu do osób nie noszących soczewek kontaktowych naczynia krwionośne były bardziej widoczne i czerwone, a rogówka mniej przezierna.3,4 Nie zaobserwowano natomiast podobnych różnic u użytkowników soczewek SiHy w porównaniu z osobami nie noszącymi soczewek kontaktowych.5

Wielu specjalistów uważa, że ze względu na miękkość soczewki hydrożelowe muszą być bardziej komfortowe w noszeniu niż soczewki SiHy. W literaturze nie wyrażono na ten temat jednoznacznej opinii, ponieważ zarówno sam sposób oceny komfortu, jak i duże różnice we właściwościach danej soczewki mogą mieć znaczny wpływ na wyniki badania. Nie jest dotąd jasne, w jakim stopniu miękkość może potencjalnie wpływać na odczuwany komfort i czy istnieją w tym względzie różnice pomiędzy soczewkami hydrożelowymi a soczewkami SiHy.6,7

Badania wykazały jednak, że subiektywna ocena pacjenta dotycząca uczucia komfortu poprawia się po zmianie soczewek hydrożelowych na soczewki SiHy. Rolę mogą odgrywać tu również inne czynniki – poza lub łącznie z modułem sztywności – takie jak przepuszczalność tlenu lub konstrukcja krawędzi soczewki.6

Soczewki SiHy zapewniają większą przepuszczalność tlenu, walory kosmetyczne i wyższy komfort, przy czym dostępne są w szerokim zakresie mocy – wszystko to sprawia, że wybierając soczewki kontaktowe materiał SiHy można standardowo polecać zamiast materiału hydrożelowego.2

 

 

1 Morgan PB, Woods CA, Tranoudis IG, et al. International contact lens prescribing in 2015. Contact Lens Spectrum. 2016;31(1):24-29.

2 Fonn D, Sweeney D. The benefits of silicone hydrogel daily disposable lenses. Contact Lens Spectrum. 2015;30:42-45.

3 Sweeney DF, Gauthier C, Terry R. The effects of long-term contact lens wear on the anterior eye. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1992;33(S):1293.

4 Morgan PB, Chamberlain P, Moody K, Maldonado-Codina C. Ocular physiology and comfort in neophyte subjects fitted with daily disposable silicone hydrogel contact lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2013;36(3):118-125.

5 Covey M, Sweeney DF, Terry R, Sankaridurg PR, Holden BA. Hypoxic effects on the anterior eye of high-Dk soft contact lens wearers are negligible. Optom Vis Sci. 2001;78(2):95-99.

6 Jones L, Brennan NA, González-Méijome J, et al. The TFOS International Workshop on Contact Lens Discomfort: report of the contact lens materials, design, and care subcommittee. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013;54(11):TFOS37-TFOS70.


7 Guillon M. Are silicone hydrogel contact lenses more comfortable than hydrogel contact lenses? Eye Contact Lens. 2013;39(1):86-92.


To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.