Technologia produktów

Technologia Smart Silicone™

Technologia Smart Silicone™

Rewolucyjny, nadzwyczaj tlenoprzepuszczalny silikonowo-hydrożelowy materiał z długimi łańcuchami hydrofilowych cząsteczek.

Technologia PC

Technologia PC

Tworzy materiał soczewki, który zawiera cząsteczki fosforylocholiny (PC), które wiążą się z cząsteczkami wody znajdującymi się we łzach, tworząc ochronną “tarczę” wodną wokół soczewki.

Balanced Progressive® Technology

Technologia Balanced Progressive®

Z myślą o pacjentach z prezbiopią: dwie różne konstrukcje optyczne, w których wykorzystano zdolność kory wzrokowej do przetwarzania informacji w celu poprawy jakości widzenia. Zoptymalizowane dla wyjątkowej jakości widzenia w każdej odległości: w bliży, w odległościach pośrednich i w dali

Aquaform® Technology

Technologia Aquaform®

Miękka i elastyczna soczewka zapewniająca optymalną równowagę pomiędzy przepuszczalnością tlenu, zawartością wody a miękkością, co sprawia, że charakteryzuje się ona większą tlenoprzepuszczalnością, nawilżeniem oraz większym komfortem w trakcie noszenia.

Optymalna geometria soczewki torycznej

Optymalna geometria soczewki torycznej

Unikalna konstrukcja soczewki torycznej zapewnia doskonałą i stabilną ostrość widzenia, odpowiednie umiejscowienie soczewki na oku oraz niezwykły komfort. Jednorodna grubość w przekroju poziomym - zgodna z normami ISO oraz szeroki obszar balastu pozwalają na szybkie i prawidłowe umiejscowienie się soczewki na oku, usprawniając jej działanie i ułatwiając jej założenie.

Konstrukcja Digital Zone Optics™

Życie w cyfrowym świecie i poza nim – soczewka o przełomowej konstrukcji łagodząca dolegliwości związane z obciążeniem wzroku i akomodacją u użytkowników urządzeń cyfrowych.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.