Mierniki sukcesu: znaczenie kluczowych wskaźników efektywności (KPI)

Kluczowe wskaźniki efektywności (ang. KPI - Key Performance Indicators) to wymierne i precyzyjne parametry, służące do pomiaru efektywności działalności firmy. Mogą one dostarczyć istotnych informacji dotyczących działalności firmy oraz określić  możliwości jej dalszego rozwoju.

Bez KPI wiele małych firm wpada w pułapkę  radzenia sobie wyłącznie z objawami  problemów bez dotarcia do ich źródła. To samo dotyczy oceny osiągniętego sukcesu - może mieć ona doraźny charakter i polegać na wysiłkach skierowanych na powtórzenie pozytywnych rezultatów i unikanie negatywnych doświadczeń bez dogłębnego zrozumienia kluczowych czynników, które się na nie złożyły.

Wskaźniki KPI

Wyznaczenie i monitorowanie KPI może pomóc Ci zrozumieć na czym polegają przeszkody stojące na drodze do realizacji celów w Twojej firmie oraz dowiedzieć się, co można potencjalnie usprawnić. Wykorzystanie wskaźników KPI pomoże Ci lepiej rozumieć zmienne mające wpływ na osiągnięcie sukcesu. Szczegółowe wskaźniki KPI są zazwyczaj określane przez głównych udziałowców danej organizacji. Jeśli zostaną właściwie wykorzystane, służą jako kompas wskazujący strategie zmierzające do realizacji celów. Jednym z najważniejszych wskaźników dla specjalistów z dziedziny zdrowia oczu jest zysk z przeprowadzonego badania.

Zysk z badania

 Na polskim rynku opłaty za dopasowanie soczewek kontaktowych i badania kontrolne są bardzo niskie w stosunku do wymaganej wiedzy i ilości czasu, który specjalista na te procedury poświęca – badanie wzroku przed wykonaniem okularów za złotówkę!!! Godzina pracy wykwalifikowanego specjalisty, który przez wiele lat przygotowywał się do pracy zawodowej, kosztuje kilkadziesiąt złotych, a często zdarzają się oferty darmowego dopasowania soczewek czy badania wzroku do korekcji okularowej. Nie dziwmy się, że konsumenci nie cenią pracy specjalisty. To, co nic nie kosztuje, nie jest wiele warte. Badanie to usługa  odróżniająca praktyki od siebie, a my dobrowolnie rezygnujemy z tej przewagi, tracąc pacjentów / klientów, a co gorsza – autorytet.

Zysk z godziny pracy personelu

Kolejnym ważnym wskaźnikiem KPI jest zysk brutto z godziny pracy personelu. Aby go obliczyć, należy podzielić kwotę zysku brutto, jaki firma wygenerowała w określonym czasie przez całkowitą liczbę godzin przepracowanych przez personel „nie-kliniczny” w tym samym okresie. Wyniki ujawnią liderów wśród personelu i wskażą jego wydajność, ponadto mogą również pomóc ustalić optymalną liczbę pracowników.

Systematyczność i wdrażanie

Aby w pełni wykorzystać potencjał wskaźników KPI, należy stosować je systematycznie, sumiennie przekazywać informacje dotyczące wyników pracownikom oraz wyjaśniać im, jak przekładają się one na obrane cele i strategie. Sporadyczne kontrole niewiele pomogą Tobie (czy też Twojemu personelowi) w zrozumieniu sytuacji firmy. Podobnie, niepodjęcie działań w oparciu o informacje uzyskane dzięki KPI nie przyniesie żadnych rezultatów. Jednak regularne korzystanie z KPI oraz wdrażanie odpowiednich działań w oparciu o te wskaźniki może służyć jako użyteczne narzędzie, pomocne w wyznaczaniu oczekiwań w stosunku do pracowników i ustalaniu jasnych zasad oraz sprzyjające współpracy w zespole i osiąganiu wspólnych celów.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.