Technologia PC

Użytkownicy soczewek kontaktowych najczęściej skarżą się na nasilającą się w ciągu dnia suchość i dyskomfort.1

Technologia PC™ pozwala na wykorzystanie fosforylocholiny (ang. phosphorylcholine; PC), wysoce  hydrofilowego związku, naturalnie występującego  w błonie komórkowej. Obecność w budowie soczewki  cząsteczek fosforylocholiny umożliwia silne przyciąganie wody zarówno na powierzchni soczewki , jak również w jej wnętrzu zmniejszając szybkość parowania, która może powodować suchość.2

W rezultacie powstaje wysoce biokompatybilna soczewka, zbliżona w swojej budowie do komórek oka.

Jak to działa

Technologia PC™ nie polega na stosowaniu dodatkowych substancji, powłok czy środków  nawilżających. Zamiast tego  umożliwia naśladowanie naturydzięki zaawansowanej wiedzy z zakresu nauk molekularnych. Technologia PC™ imituje substancje, które naturalnie występują  w zewnętrznej części każdej komórki - również komórek człowieka. W rezultacie soczewki z rodziny Proclear® firmy CooperVision®rzeczywiście przyciągają cząsteczki wody, pomagając utrzymać ich naturalne nawilżenie.

Kiedy cząsteczki fosforylocholiny wiążą się z cząsteczkami wody  występujacymi w filmie łzowym, wokół soczewki powstaje „tarcza wodna”. W rezultacie Technologia PC™:

  • Zmniejsza ryzyko wysychania soczewki i utrzymuje wysoki dopływ tlenu.
  • Nadaje powierzchni soczewki większą odporność na gromadzenie się osadów, tym samym zmniejszając ryzyko podrażnień.

Zapewnia naturalne nawilżenie, redukując gromadzenie się  osadów lipidowych i białkowych.

Soczewki  wykorzystujące Technologię PC™ zatrzymują 97% wyjściowej zawartości wody, nawet po 12 godzinach noszenia, zapewniając Twoim pacjentom niezwykły komfort przez cały dzień.4

 

1 Dumbleton K, Caffery B, Dogru M, et al. Międzynarodowe warsztaty TFOS dotyczące dyskomfortu związanego z używaniem soczewek kontaktowych: Raport Podkomitetu ds. epidemiologii. Investigative Opthalmology & Visual Science Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013;54(11). doi:10.1167/iovs.13-13125.

2 Hall B, Jones S, Young G, Coleman S. The on-eye dehydration of Proclear Compatibles lenses. CLAO J. 1999;25(4):233-237.

3 Hall B, Jones S. Clinical performance of a monthly lens and patient comfort. Contact Lens Spectrum. Grudzień 2000

4 Jednoośrodkowe, prospektywne, podwójnie zaślepione, randomizowane, jednodniowe badanie bez stosowania leków - oko przeciwległe, soczewka z jednodniowym trybem noszenia. 21 uczestników. W celu określenia zawartości wody i wysychania soczewek podczas 12 godzin ich noszenia wykorzystano metodę grawimetryczną.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.