Narzędzia i kalkulatory

Dążysz do tego, aby dobrać wszystkim swoim pacjentom najbardziej odpowiednie dla nich soczewki, jednocześnie zapewniając im komfort i ostrość widzenia. Jesteśmy tu po to, aby pomóc.

Skorzystaj w tym celu z poniższych kalkulatorów i narzędzi.* Zostały one zaprojektowane po to, aby zwiększyć efektywność doboru soczewek oraz funkcjonowania praktyki, a także by zapewnić pacjentowi jak najlepszą opiekę.

Kalkulator przeliczenia recepty okularowej

Przelicz szybko wartości z recepty okularowej pacjenta na odpowiednie parametry soczewek kontaktowych.

Skala stopniująca Efrona

Standardowa skala referencyjna stosowana w praktyce klinicznej, która pomaga sklasyfikować 16 schorzeń przedniej części gałki ocznej, związanych z noszeniem soczewek kontaktowych.

* Kalkulatory zostały zaprojektowane, aby pomóc specjalistom z dziedziny zdrowia oczu. Nie mogą one zastąpić profesjonalnego doboru soczewek kontaktowych przez kwalifikowanego praktyka.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.