Dobór miękkich soczewek multifokalnych

Kiedy wielu, doświadczonych dziś specjalistów po raz pierwszy uczyło się jak dobierać miękkie soczewki multifokalne, zastosowanie miało wiele skomplikowanych procedur, wymagało to również wielu poprawek mocy soczewki i licznych wizyt kontrolnych. Dzięki nowym technologiom produkcji i nowym konstrukcjom, w przypadku większości miękkich soczewek multifokalnych nowej generacji na początek wystarczy ustalić jedynie ekwiwalent sferyczny i moc addycji.

Jednak, aby zwiększyć szanse powodzenia w dopasowaniu tych soczewek, dr Roxanna Potter, dr Shalu Pal i dr Mary Jo Stiegemeier - prowadzący szkolenia w ramach programu STAPLE (ang. Soft Toric and Presbyopic Lens Education) dla studentów optometrii - przygotowali kilka wskazówek:1

Wybierz odpowiednich pacjentów

Potencjalni użytkownicy miękkich, multifokalnych soczewek kontaktowych z największą szansą powodzenia to:

  • Osoby, które już wcześniej nosiły soczewki kontaktowe
  • Osoby z silną motywacją, np. pacjenci z wczesną prezbiopią, „wielozadaniowcy” (osoby wykonujące różnego rodzaju czynności w tym samym czasie) lub pacjenci niezadowoleni z okularów progresywnych lub okularów do czytania
  • Osoby z krótkowzrocznością lub nadwzrocznością w stopniu umiarkowanym do wysokiego w przeciwieństwie do osób normowzrocznych

Jeśli jesteś gotowy podjąć się doboru multifokalnych soczewek torycznych, możesz zacząć dobierać je dla pacjentów z astygmatyzmem rzędu >1,00D.

Ogólnie, czym większa moc dodatku, tym trudniej jest pacjentowi przystosować się do soczewek kontaktowych. Oczywiście podobnie wygląda to w przypadku okularów progresywnych.

Kieruj oczekiwaniami pacjenta

Przed przepisaniem pacjentowi pierwszych miękkich soczewek kontaktowych ważne jest, aby porozmawiać z nim o procesie doboru soczewki. Należy mu wyjaśnić, że:

  • Zwykle, aby z powodzeniem dobrać soczewkę, konieczne są 2 lub 3 wizyty. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie pacjentowi najlepszej korekcji wzroku.
  • Przyzwyczajenie się do nowych soczewek zwykle zajmuje pacjentom kilka tygodni - pacjenci muszą być cierpliwi!
  • W przypadku tych soczewek dążymy do zapewnienia pacjentom jakości widzenia, która pozwoli im na wykonywanie 80% codziennych czynności (to skromne założenie, ale nie obiecuj za wiele - dzięki temu pacjent będzie miał później większe poczucie sukcesu).
  • W przypadku niektórych osób same soczewki kontaktowe nie spełniają całkowicie ich potrzeb - mogą one czasem potrzebować okularów do czytania.

Zanim zaczniesz proces doboru soczewki, upewnij się, że pacjent rozumie w jaki sposób pobierasz opłaty za dopasowanie soczewek i zna zasady obowiązujące w przypadku zwrotów i odwołanych wizyt.

Zoptymalizuj refrakcję

Precyzyjny pomiar refrakcji to podstawa dopasowania soczewek. Wyznacz maksymalną moc dodatnią do dali i minimalną moc dodatnią do bliży, aby uniknąć nadmiernej akomodacji spowodowanej przez zbyt wysoką moc ujemną.

Dobierając pacjentowi miękkie soczewki multifokalne, wylicz najpierw ekwiwalent sferyczny. Umieść soczewkę o tej mocy w oprawie próbnej, zwiększając maksymalnie moc dodatnią.

Określ oko dominujące

Określenie oka dominującego za pomocą testów sensorycznych (np. techniki zamglenia, ang. fogging) gwarantuje większą szansę powodzenia w doborze miękkich soczewek multifokalnych niż stosowanie testów spostrzegania (ang. sighting tests, np. test z dziurką w kartce, wskazywanie palcem). Przy pomocy soczewek trzymanych w ręku o mocy +1,50D lub +2,00D, naprzemiennie umieszczanych przed każdym okiem (przy najlepiej skorygowanej ostrości) określ w której pozycji obraz jest najmniej zamazany podczas gdy pacjent ma otwarte oczy. Może Ci  to pomóc ustalić, czy należy zwiększyć moc dodatnią lub wartość addycji dla oka niedominującego w celu poprawy widzenia w bliży bez pogorszenie widzenia w dali.

Przetestuj w rzeczywistych warunkach

W odpowiednim oświetleniu sprawdź jakość widzenia pacjenta za pomocą telefonu komórkowego lub gazety zamiast tablicy do badania ostrości wzroku. Przed sprawdzeniem ostrości widzenia w obu oczach w dali i w bliży pozwól pacjentowi zaadoptować się do soczewek przez kilka minut. Poinformuj pacjenta, że przez kilka tygodni obraz może być nieznacznie przyciemniony lub zamazany.

Pogódź się z faktem, że czasem konieczny jest „Plan B”

Niektórzy pacjenci po prostu nie potrafią lub nie chcą dać sobie czasu na przystosowanie się do multifokalnych soczewek kontaktowych. Zapytaj pacjenta o jego wrażenia i jeśli okaże się, że nie może on z powodzeniem nosić multifokalnych soczewek kontaktowych, omów z nim inne możliwe opcje. Zapewnij go również, że technologia wciąż się rozwija i że będziesz z nim w kontakcie, jeśli pojawią się nowe możliwości.

Jeśli pacjent będzie wiedział, że troszczysz się o jego potrzeby, doda mu to otuchy, a Tobie pomoże utrzymać jego lojalność.

 

Wszystkie instrukcje dopasowania soczewek kontaktowych znaleźć można na stronie www.coopervision.learnup.eu jeśli nie posiadasz jeszcze konta na platformie e-learningowej CooperVision e-University napisz maila z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą miejscowości, w której pracujesz na adres zamowienia@coopervision.com

 

1. Potter R, Pal S, Stiegemeier MJ. Avoiding the soft multifocal failure. Contact Lens Spectrum. 2016;31:22-25.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.