Rozwój praktyki

Firma CooperVision chętnie wspiera specjalistów w prowadzeniu i rozwijaniu praktyki.

Rozwój praktyki

Począwszy od marketingu cyfrowego, a skończywszy na utrzymaniu motywacji i zaangażowania personelu, prezentowane tu zagadnienia pomogą Ci udoskonalić umiejętności w zakresie prowadzenia firmy i rozwoju praktyki przy jednoczesnym zapewnieniu pacjentom doskonałej opieki.

Na pewno często zdarza Ci się słyszeć od pacjentów, że dyskomfort jest głównym powodem ich rezygnacji z soczewek kontaktowych. Dlatego na stronach naszej witryny, przeznaczonych dla pacjentów, zamieściliśmy materiały, które pomogą im zaadaptować się do soczewek oraz przestrzegać zasad związanych z ich właściwą pielęgnacją.

Kluczowe wskaźniki efektywności (ang. KPI - Key Performance Indicators) to wymierne i precyzyjne parametry, służące do pomiaru efektywności działalności firmy. Mogą one dostarczyć istotnych informacji dotyczących działalności firmy oraz wyłonić możliwości jej dalszego rozwoju.

Według badań przeprowadzonych przez uczelnię London Business School pacjenci, którzy noszą zarówno okulary, jak i soczewki kontaktowe generują do 80% większe zyski niż pacjenci korzystający jedynie z okularów.

Na obecnym rynku opieki zdrowotnej konsumenci mają do dyspozycji o wiele więcej opcji niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego jednym z najważniejszych wyzwań, z jakimi musi zmierzyć się specjalista z dziedziny zdrowia oczu jest utrzymanie pozyskanych pacjentów w swojej praktyce.

Metody stosowane przez konsumentów w celu znalezienia usługodawcy z zakresu opieki zdrowotnej uległy w ostatniej dekadzie drastycznym zmianom. Obecnie Internet stanowi główne źródło informacji związanych ze zdrowiem1 – jedna trzecia konsumentów w USA twierdzi, że korzysta z zaufanych mediów społecznościowych w celu zdobycia informacji na temat opieki zdrowotnej, objawów choroby i lekarzy.2

Ze względu na to, że dynamika rynku podlega szybkim zmianom specjaliści z dziedziny zdrowia oczu prowadzący niezależną praktykę zmuszeni są zmieniać wizerunek i sprawować podwójną funkcję - zapewniać opiekę w zakresie zdrowia oczu i wzroku oraz zarządzać firmą jako właściciel.

Każdy nowy rozdział życia wiąże się z innymi kwestiami związanymi ze wzrokiem, mającymi istotne znaczenie dla pacjenta - a także daje specjaliście nowe możliwości udzielenia pomocy. Im bardziej efektywnie specjalista poprowadzi pacjenta w tych kluczowych okresach, tym bardziej cenne staną się jego usługi i tym bardziej wzrośnie lojalność pacjenta.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.