Świat cyfrowy a soczewki kontaktowe

Liczba użytkowników urządzeń cyfrowych gwałtownie wzrasta. Od roku 2011 do roku 2015, w ciągu 4 lat...

Liczba właścicieli smartfonów wzrosła prawie dwa razy1

Liczba właścicieli tabletów wzrosła ponad pięć razy1

Nie jest więc zaskoczeniem, że w rezultacie:

  • Ponad 90% osób dorosłych spędza co najmniej 2 godziny dziennie korzystając z urządzeń cyfrowych2.
  • Ponad 50% osób w wieku 18-29 lat spędza co najmniej 9 godzin dziennie korzystając z urządzeń cyfrowych2.
  • 64% osób dorosłych przyznaje, że czytając korzysta przeważnie z ekranów urządzeń cyfrowych3.
  • 70% osób korzysta jednocześnie z co najmniej 2 urządzeń cyfrowych4.

Jednak 90% pacjentów nie rozmawia ze swoim specjalistą na temat korzystania z urządzeń cyfrowych!5

To należy  zmienić. Szczególnie teraz, kiedy możesz dopasować swojemu pacjentowi soczewki sferyczne Biofinity Energys™.

Biofinity Energys™ to jedyne na świecie soczewki kontaktowe, w których wykorzystano konstrukcję Digital Zone Optics™ wspomagającą wzrok użytkownika – na ekranie urządzenia cyfrowego i poza nim.

Dowiedz się więcej o soczewkach Biofinity Energys™, zaprojektowanych z myślą o użytkownikach urządzeń cyfrowych.

 

1 Anderson M. Technology device ownership: 2015. Pew Research Center. Dostępne na stronie: http://www.pewinternet.org/2015/10/29/technology-device-ownership-2015. Dostęp: 6 lipca 2016.

2 YouGov. European eye fatigue study. Kwiecień 2016.

3 Amerykańskie Towarzystwo Optometrii (ang. American Optometric Association - AOA). Wyniki ankiety American Eye-Q® 2015.

Dostępne na stronie: http://www.aoa.org/documents/newsroom/2015_AmericanEye-Q_surveyresults.pdf. Dostęp: 11 lipca 2016.

4 The Vision Council. Eyes overexposed: the digital device dilemma; raport dotyczący cyfrowego zmęczenia wzroku z 2016 r. Dostępny na stronie: https://www.thevisioncouncil.org/sites/default/files/2416_VC_2016EyeStrain_Report_WEB.pdf. Dostęp: 11 lipca 2016.

5 The Vision Council. “Eyes Overexposed: The Digital Device Dilemma: 2016 Digital Eye Strain Report.” Dostępny na stronie: http://www.thevisioncouncil.org/sites/default/files/2416_VC_2016EyeStrain_Report_WEB.pdf. Dostęp: 10 marca 2016.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.