Technologia Balanced Progressive®

Zaawansowana technicznie, wielopłaszczyznowa konstrukcja soczewek CooperVision z kilkoma strefami korekcji wzroku w obu soczewkach, przeznaczona dla pacjentów z prezbiopią, zapewnia wyjątkową jakość widzenia w każdej odległości: w bliży, w odległościach pośrednich i w dali.

Jak to działa

Technologia Balanced Progressive® opiera się na dwóch różnych konstrukcjach optycznych (D i N), w których wykorzystano naturalną zdolność kory wzrokowej do przetwarzania informacji w celu poprawy jakości widzenia.

Strefy soczewek, w których wykorzystano naszą wielopłaszczyznową konstrukcję zostały zoptymalizowane dla każdej mocy sferycznej i addycji, co daje Ci możliwość wyboru strefy centralnej typu D lub N. Pozwala to na uproszczony i bardziej elastyczny dobór soczewki dla pacjenta z prezbiopią. Więcej szczegółów znajdziesz w poradniku doboru soczewek.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.