W przypadku 7 na 10 pacjentów z prezbiopią można dopasować jednodniowe soczewki MyDay® multifocal.1

Technologie MyDay® multifocal

Innowacyjny system z 3 różnymi konstrukcjami o różnej wartości addycji w celu optymalizacji widzenia dla każdego poziomu zaawansowania prezbiopii.1

Technologia Aquaform® zapewnia niesamowity całodniowy komfort, którego oczekują użytkownicy niezależnie od tego w jakiej sytuacji się znajdziesz.

MyDay® multifocal posiadają unikalną konstrukcję optyczną Binocular Progressive System™

Zobacz jakie korzyści niesie ze sobą zastosowanie konstrukcji Binocular Progressive System™ w soczewkach MyDay® multifocal.

Jednodniowe soczewki MyDay® multifocal
Przyszłość zarządzania prezbiopią zaczyna się tutaj.

Ewolucja konstrukcji multifokalnej

Unikalna konstrukcja Binocular Progressive System™ firmy CooperVision® wykorzystująca 3 różne konstrukcje z różną wartością addycji w celu optymalizacji widzenia dla każdego poziomu zaawansowania prezbiopii.

Ewolucja łatwości dopasowania

Łatwe i skuteczne dopasowanie1 konstrukcji Binocular Progressive System™ firmy CooperVision® wspieranej przez OptiExpert™.

Ewolucja zakresu mocy

Soczewki MyDay® multifocal oferują największy zakres mocy wśród wszystkich jednodniowych multifokalnych soczewek kontaktowych.2

Komfort

Technologia Aquaform® dla niesamowitego i długotrwałego komfortu.1

Zdrowie

Wysoce przepuszczalny materiał silikonowo-hydrożelowy z filtrem UV.3,4,5

Wybierz MyDay® multifocal

Program lojalnościowy

Soczewki kontaktowe MyDay® multifocal są objęte programem Klub Pierwsze Soczewki CooperVision podobnie jak rodzina Biofinity®.

Warto polecać udział w Klubie Pierwsze Soczewki swoim pacjentom.

Bezkompromisowe soczewki kontaktowe MyDay®.

1. Dane własne CVI 2020. Badanie prospektywne, podwójnie maskowane, obustronne, trwające jeden tydzień z wykorzystaniem soczewek MyDay® multifocal w ośrodku w Wlk. Brytanii; n=104 dotychczasowych użytkowników soczewek multifokalnych. 

2. Dane własne CVI 2020. Sferyczny zakres mocy soczewek MyDay® multifocal od -12,00D do +8,00D. Na podstawie kombinacji mocy (sfera i addycja) dostępnych wśród wszystkich miękkich jednodniowych soczewek multifokalnych produkowanych przez głównych producentów w Wlk. Brytanii, Francji, Niemczech i Włoszech październik 2020.Soczewki fotchromatyczne i różne promienie krzywizny nie były brane pod uwagę. 

3. Fonn D, Sweeney D. The Benefits of Silicone Hydrogel Daily Disposable Lenses. Contact Lens Spectrum, Dec 2015.

4. Sweeney D. Have Silicone Hydrogel Lenses Eliminated Hypoxia? Eye & Contact Lens, 2013. 

5. Uwaga: Soczewki kontaktowe z filtrem UV nie są substytutem gogli lub okularów z filtrem UV, jako że nie pokrywają w pełni oczu i okolic wokół oczu. Pacjenci powinni kontynuować zgodnie z zaleceniem noszenie okularów z filtrem UV.

6. Dane własne CVI 2021. Badanie prospektywne, podwójnie maskowane, obustronne, trwające dwa tygodnie z wykorzystaniem soczewek MyDay® multifocal w 5 ośrodkach w USA; n=58 dotychczasowych użytkowników soczewek multifokalnych.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.