Najczęściej Zadawane Pytania

Dlaczego spółka CooperVision przejęła Sauflon?

Włączenie produktów, działu rozwoju i pracowników spółki Sauflon do spółki CooperVision jest korzystne dla naszych klientów, użytkowników i pracowników – pozwala nam zaoferować jednodniowe soczewki dla każdego użytkownika i na każdą kieszeń. Możemy teraz zaoferować kompleksowe podejście pomagające specjalistom wykorzystać szybko rosnący segment soczewek jednodniowych.

Jaki wpływ to przejęcie będzie miało zarówno na klientów spółki CooperVision, jak i spółki Sauflon?

Włączenie produktów, działu rozwoju i pracowników spółki Sauflon do spółki CooperVision będzie korzystne dla naszych klientów i dla użytkowników soczewek poprzez oferowanie im soczewek jednodniowych dla każdego użytkownika i na każdą kieszeń, co pozwoli nam uzupełnić nasz już wcześniej mocny portfel produktów, aby osiągnąć wielostopniowe podejście.

Jakie zmiany odczują klienci?

Klienci będą mieć dostęp do najbardziej kompletnej oferty soczewek jednodniowych - zapewniając w jednym miejscu opcję wyboru soczewek dla każdego użytkownika i na każdą kieszeń. Poprzez włączenie linii produktów spółki Sauflon do oferty spółki CooperVision spodziewamy się rozszerzyć dostępność takich soczewek na innych rynkach, na których nie są one obecnie dostępne.

Czy klienci powinni teraz cokolwiek zmienić w swoim postępowaniu?

Klienci nie powinni wprowadzać żadnych zmian do interakcji z którąkolwiek z obu spółek, ponieważ pracujemy obecnie nad integracją naszych działań.

Czy wszystkie produkty spółki Sauflon są nadal dostępne dla klientów? Produkty spółki CooperVision?

Nie wprowadziliśmy żadnych zmian dostępności produktów żadnej ze spółek.