Informacja dotycząca koronawirusa COVID-19 i używania soczewek kontaktowych

Firma CooperVision uważnie monitoruje sytuację związaną z koronawirusem (COVID-19), który pojawił się w 2019 roku. Bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów (zarówno użytkowników soczewek kontaktowych jak i specjalistów), partnerów biznesowych oraz całej społeczności jest dla nas najwyższym priorytetem.

Obecnie nie ma ani żadnych danych ani dowodów dotyczących ryzyka zarażenia się koronawirusem poprzez używanie soczewek kontaktowych. Użytkownikom soczewek kontaktowych należy przypomnieć znaczenie higieny oraz optymalnego noszenia soczewek kontaktowych włączając w to mycie i suszenie rąk, stosowanie się do trybu wymiany soczewek według zaleceń, higieny pojemnika na soczewki oraz unikania soczewek gdy źle się czują (w szczególności przy objawach przeziębienia lub grypy).

Prosimy także o przypomnienie pacjentom, aby unikali dotykania oczu, zwłaszcza w środowisku, w którym istnieje wysokie ryzyko obecności zarazków.

Pacjenci mogą dowiedzieć się więcej o użytkowaniu i pielęgnacji soczewek kontaktowych tutaj: https://mojepierwszesoczewki.pl/jak-prawidlowo-i-bezpiecznie-zakladac-soczewki-kontaktowe/

Chcąc dostarczyć najbardziej aktualną wiedzę przydatną w prowadzeniu praktyki w obecnych warunkach, poniżej zamieszczamy dodatkowe linki dotyczące COVID-19 i używania soczewek kontaktowych.
 

Czołowi eksperci w dziedzinie soczewek kontaktowych odnoszą się do błędnych informacji dotyczących ochrony przed koronawirusem/COVID-19 wśród użytkowników soczewek kontaktowych
https://core.uwaterloo.ca/news/top-contact-lens-experts-dispel-misinformation-regarding-coronavirus-covid-19-protections-for-contact-lens-wearers

 

Wskazówki Brytyjskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych: używanie soczewek kontaktowych i koronawirus (COVID-19):
https://bcla.org.uk/Public/Consumer/COVID-19--Coronavirus--Contact-Lens-Care-Guidance/Public/Consumer/Contact-Lens-Wear-and-Coronavirus-guidance.aspx

 

Wskazówki dotyczące bezpiecznego używania soczewek kontaktowych w trakcie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, podkreślające wagę właściwej higieny rąk
https://www.prnewswire.com/news-releases/core-advises-contact-lens-wearers-on-safe-use-amidst-covid-19-concerns-reinforces-proper-hand-hygiene-301021849.html

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO): Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące koronawirusa (COVID-19)
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Więcej postów na blogu

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.