Powikłania po soczewkach kontaktowych

Alergie

Alergie:

Wiosną specjaliści często spotykają się w swoich gabinetach z osobami cierpiącymi na alergie. Głównymi objawami alergii oczu są:

- zaczerwienienie,

- swędzenie,

- pieczenie,

- łzawienie,

- obrzęk oczu,

Powyższym objawą najczęściej towarzyszy odczucie „piasku po powiekami”. Poza objawami alergi oczu mogą również występować objawy takie jak wodnista wydzielina z nosa, świąd nosa, kichanie, kaszel czy bóle głowy. Zdarza się również, że u części osób mogą pojawić się przejściowe problemy z ostrością wzroku. W związku z tym część specjalistów i pacjentów może zadać pytanie „Czy w trakcie alergii można nosić soczewki kontaktowe?”

Oczywiście każdego użytkownika należy traktować indywidualnie ale w zdecydowanej większości przypadków odpowiedź brzmi „TAK”. Prawidłowa higiena, stosowanie soczewek jednodniowych oraz wizyty kontrolne powodują, że większość użytkowników soczewek kontaktowych może nosić je z powodzeniem nawet w szczycie sezonu alergicznego. Świeża, czysta para soczewek jednodniowych zakładana każdego dnia zmniejsza ryzyko akumulacji alergenów do minimum. Dodatkowo soczewki jednodniowe eliminują konieczność stosowania płynów do pielęgnacji soczewek kontaktowych, tym samym eliminując dodatkowe czynniki mogące podrażniać oczy.

 

Elementy refrakcji:

Wyznaczenie oka dominującego jest czynnością poprzedzającą rozpoczęcie procedury badania refrakcji. W przypadku multifokalnych soczewek kontaktowych poprawne wyznaczenie oka dominującego jest warunkiem decydującym o szybkości oraz łatwości dopasowania multifokalnych soczewek kontaktowych.  

Okiem dominującym nazywamy to oko, którego funkcja wzrokowa przeważa nad funkcją drugiego oka. Jest to zatem to oko, na którym podczas widzenia obuocznego układ wzrokowy „polega” bardziej niż na drugim oku, zwanym niedominującym. Procedurę wyznaczenia oka dominującego można przeprowadzić na wiele sposobów. Jednym ze sposobów jest procedura zamglenia. W tym celu badanemu siedzącemu w aktualnej korekcji do dali przed prawe i lewe oko wstawia się kolejno dodatkową soczewkę o mocy +1,00 dptr. Badany obserwuje tablicę optotypów i informuje osobę badającą kiedy obraz jest bardziej zamazany gdy dodatkowa soczewka o mocy +1,00 dptr. znajduje się przed prawym czy przed lewym okiem. Oko przed którym dodatkowa soczewka powoduje większe zamazanie obrazu jest okiem dominującym.

Zdarzyć się może, że badana osoba nie wykazuje oka dominującego i wówczas niektóre jednooczne zadania wzrokowe na daną odległość podejmowane są chętniej przez jedno oko, natomiast inne zadania chętniej przejmuje drugie oko. Brak dominacji oka (z ang. ambiocularity) może być związane z zaburzeniem lateralizacji.Wybór oka dominującego

 

Wskazówki dotyczące dopasowania soczewek kontaktowych:

Społeczeństwo w Polsce starzeje się. Mediana wieku w Polsce w 2013 rok wyniosła 39,1 lat, oznacza to, że taka sama liczba mieszkańców Polski jest przed jak i po 39,1 r. ż. Po 40 roku życia większość osób zaczyna mieć problemy wzrokowe związane z obserwacją przedmiotów blisko położonych. Problemy te określane są mianem prezbiopii.

Użytkownicy soczewek kontaktowych przekraczając 40 r. ż. również zaczynają mieć problemy związane z obserwacją przedmiotów blisko położonych. Rozwiązaniem problemu dla osób po 40 r. ż. są soczewki multifokalne. Dopasowanie soczewek multifokalnych jest bardzo proste ponieważ wystarczy wyznaczyć oko dominujące i w pierwszej kolejności stosować się do instrukcji dopasowania jakie dostarczają producenci soczewek. Należy jednak pamiętać, że instrukcja doboru soczewek multifokalnych jest jedynie wskazówką, pomocą w wyborze pierwszych soczewek próbnych. Kluczem do sukcesu jest zadowolenie osoby badanej, a to można osiągnąć przede wszystkim zbierając dobry wywiad jakie są oczewkiwania wzrokowe przyszłego użytkownika, jak i gdzie soczewki będą używane. Po zebraniu wywiadu należy wybrać rodzaj soczewek – jednodniowe czy miesięczne oraz konstrukcję z centrum do bliży czy do dali wzrokowej. W przypadku soczewek multifokalnych należy stosować możliwie najmniejsze wartości dodatków. Jeżeli pacjent jest nieusatysfakcjonowany widzeniem z bliska w pierwszej kolejności należy sprawdzić czy nadkorekcja +0,25 poprawki widzenie w bliży wzrokowej i jednocześnie nie pogorszy widzenia dali. Następnie jeżeli to nie pomoże należy zmienić konstrukcję, a dopiero na końcu wartość addycji.

Firma CooperVision produkuje multifokalne soczewki kontaktowe w bardzo szerokim zakresie mocy od -20,00 do +20,00 dioptrii, z wartością dodatku do 4,00 dioptrii. Dodatkowo w portfolio firmy CooperVision znaleźć można soczewki multifokalno-toryczne z cylindrem do -5,75 w pełnym zakresie osi co 5 stopni. Firma CooperVision jest też jedyną na świecie firmą produkującą jednodniowe silikonowo-hydrożelowe multifokalne soczewki kontaktowe. Tak szeroki zakres mocy i produktów powoduje, że każdy pacjent powinien być zadowolony z multifokalnych soczewek fimry CooperVision.

 

 

Wskazówki lampa szczelinowa:

Technika oświetlenia równoległego jest jedną z najczęściej stosowanych technik oświetleniowych w celu obserwacji konfiguracji oraz gęstości zmian w przednim odcinku oka oraz strukturach przyległych. Aby uzyskać prawidłowy obraz w tej technice należy wychylić oświetlacz o kąt między 30 a 60 stopni. Szerokość i wysokość szczeliny światła uzależniona jest od tego jaki fragment specjalista chce obserwować. W technice tej można obserwować zarówno daną powierzchnię jak i cięcie przez nią, tak jak pokazano na grafice.

Nazwa techniki

Oświetlenie równoległe

Oświetlenie gabinetu

Przyciemnione

Wychylenie oświetlacza

30 – 60 stopni

Wychylenie toru obserwacyjnego

0 stopni

Rozsynchronizowanie oświetlacza

Nie

Powiększenie początkowe

Średnie/Duże

Początkowa szerokość szczeliny

3 – 4 mm

Początkowa wysokość szczeliny

Maksymalna

Natężenie światła w lampie szczelinowej

Średnie/Maksymalne

Każdy specjalista w trakcie obserwacji przedniego odcinka oka korzysta z techniki oświetlenia równoległego. Warto pamiętać, że badanie z wykorzystaniem tej techniki warto zacząć od szerokiej szczeliny stopniowo zmniejszając jej szerokość podczas badania tym samym zawężając obszar obserwacji.

Więcej postów na blogu

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.