Zapalenie pośredniej warstwy oka, w której skład wchodzi tęczówka (kolorowa część oka) oraz okoliczna tkanka, znana jako ciało rzęskowe. Nieleczone, może spowodować stałe uszkodzenie oka i utratę wzroku wskutek rozwoju jaskry, zaćmy lub obrzęku siatkówki. Zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka oka może być wynikiem urazu oka wywołanego przez uderzenie lub wniknięcie ciała obcego. Może ono być także powikłaniem innej choroby oka lub mieć związek z takimi problemami zdrowotnymi jak reumatoidalne zapalenie stawów, różyczka lub świnka. W wielu przypadkach nie stwierdza się żadnej oczywistej przyczyny pierwotnej. Do objawów należą zaczerwienienie, bolesność, rozmazane widzenie, wrażliwość na światło oraz zmniejszenie się źrenicy. (Źródło: AOA)