Wirus cytomegalii jest częstym źródłem infekcji u ludzi, choć zazwyczaj pozostaje w organizmie ludzkim w stanie uśpionym i nie wywołuje jakichkolwiek symptomów. Kiedy wirus  cytomegalii atakuje komórki siatkówki, nazywamy to cytomegalowirusowym zapaleniem siatkówki. Cytomegalowirusowe zapalenie siatkówki rozwija się u 20% do 40% pacjentów z AIDS i stanowi najczęstszą infekcję oczną w przebiegu tej choroby. We wczesnych stadiach CMVR możesz nie zauważyć jakichkolwiek zmian w widzeniu, choć możesz zacząć spostrzegać „unoszące się w powietrzu” cząsteczki albo też stracić zdolność widzenia obwodowego. Schorzenie często zaczyna się w jednym oku, a następnie pojawia się w drugim. Nieleczona choroba postępuje i może spowodować poważną utratę wzroku. CMVR nie daje objawów światłowstrętu, zaczerwienienia oczu czy też objawów bólowych.