Jest to schorzenie polegające na osłabieniu zdolności widzenia, pomimo braku zmian organicznych oraz optymalnej korekcji optycznej. Amblyopia nazywana jest często „leniwym okiem”. Tego rodzaju osłabionego widzenia nie można skorygować za pomocą urządzeń optycznych. U pacjentów z ostrym niedożywieniem lub niedoborem witamy B12 mogą wystąpić objawy imitujące ambliopię. Całkowite wyleczenie jest możliwe przy stosowaniu odpowiedniej diety oraz witamin z grupy B, jednakże przedłużony okres niedoboru skutkuje stałą utratą widzenia centralnego. (Źródło: WebMD)