Defekt sferycznych elementów optycznych powodujący rozmycie obrazu związane z różnicami w odległości ogniskowania. Promienie świetlne padają na różne miejsca plamki żółtej uniemożliwiając powstanie wspólnego punktu ogniskowania. (Źródło: słownik Encarta)