Specjalizacja high-tech

Skupienie się na jednej rzeczy i osiągnięcie w tym zakresie najwyższego możliwego standardu może być pomocne
zarówno w rozpoczynaniu działalności, jak i w jej rozwoju. U podstaw powodzenia praktyki dr Roxanne Achong-Coan leżą 2 kluczowe, wyróżniające ją cechy: specjalizacja oraz wykorzystanie najnowszych technologii.

W CooperVision jesteśmy świadomi, że innowacje technologiczne odgrywają istotną rolę, jeśli chodzi o jakość zapewnianej pacjentowi opieki. Przeprowadziliśmy rozmowę z dr Achong-Coan, aby poznać jej poglądy na temat tego, jak wykorzystanie zdobyczy technologii może pomóc w rozwoju praktyki okulistycznej.

Specjalizacja Cię wyróżnia

Dr Achong-Coan jest ekspertem w dziedzinie soczewek kontaktowych, a zwłaszcza w doborze soczewek specjalistycznych oraz ortokeratologii. Specjalizacja w zakresie soczewek kontaktowych pomogła gabinetowi Coan Eye Care ukierunkować koszty, szkolenia, personel oraz marketing w sposób pozwalający na pozyskanie maksymalnej liczby stałych klientów. Ostrożność, lecz jednocześnie duże zainteresowanie wykorzystaniem nowych technologii zapewniło gabinetowi Coan Eye Care dalszą przewagę.

Coan Eye Care pozostaje niezmiennie jedną z praktyk w regionie, które jako pierwsze wdrażają wiele nowych rozwiązań technologicznych, np. obrazowanie oka za pomocą spektralnej optycznej tomografii z użyciem światła częściowo spójnego (ang. OCT), zastosowanie błony owodniowej w leczeniu schorzeń przedniego odcinka gałki ocznej, automatyczne dioptromierze oraz najnowsze tonometry ręczne. W wyborze sprzętu Coan Eye Care kieruje się zawsze takimi kryteriami jak efektywność wykorzystania, skuteczność oraz koszt, niemniej jednak długoterminowa wartość dla firmy, jaką mogą wnieść do niej unikalne lub technicznie zaawansowane urządzenia nie pozostaje również bez znaczenia.

Korzyści płynące z zaawansowanych technologii:

  • Większa liczba pacjentów, których możesz leczyć
  • Większa lojalność pacjentów dzięki lepszej diagnozie i doświadczeniom z leczenia
  • Zachęta dla innych, mniej wyspecjalizowanych praktyków do skierowania do Ciebie swoich pacjentów

Długoterminowa wartość inwestycji w technologię

Zróżnicowanie produktów i usług jest istotnym czynnikiem dla konkurencyjności i powodzenia firmy, ale nie jest to jedyna korzyść równoważąca dodatkowe koszty i czas poświęcony na szkolenia związane z zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Praktyka Dr Achong-Coan, Coan Eye Care, uznawana jest w regionie za lidera, co podnosi profil zawodowy lekarzy i personelu pracującego w tym gabinecie. To z kolei pomaga w rekrutacji utalentowanego i wykwalifikowanego personelu, który pragnie pracować dla renomowanej praktyki.

Dr Achong-Coan powiedziała: „Nasi lekarze odbyli staż w zakresie okulistyki i kontaktologii jako lekarze rezydenci. Mamy wspólnie prawie 66 lat doświadczenia w praktyce klinicznej”.

 „Nie ma takiego problemu okulistycznego, z którym nie moglibyśmy sobie poradzić w naszej praktyce.”
dr Roxanne Achong-Coan

Niepopadanie w samozadowolenie pomaga rozwijać się dalej

Umiejętności wykorzystania nowości technologicznych towarzyszy zapał i ambicja, aby nie stanąć w miejscu. Dr Achong-Coan już teraz wprowadza nowe usługi do gabinetu Coan Eye Care, takie jak profilaktyka, diagnostyka i leczenie dysfunkcji gruczołów Meiboma. Nie tylko pomoże to pacjentom cierpiącym na zespół suchego oka, których objawy nie zostały dotąd złagodzone, ale przyczyni się również do podniesienia lojalności pacjenta dzięki zapewnieniu mu wyspecjalizowanej, ogólnie niedostępnej usługi.

High-tech nie kończy się jedynie na sprzęcie. W gabinecie Dr Achong-Coan zastosowanie znalazła również epigenetyka - analiza DNA służy tu do opracowania planu leczenia i obserwacji pod kątem odpowiedniej profilaktyki oraz szczegółowego planu żywienia uwzględniającego zdrowie oczu pacjenta. Ta rygorystyczna strategia - w połączeniu z naciskiem na dobór odpowiednich soczewek kontaktowych w tych przypadkach, gdzie kształt rogówki stawia największe wyzwania - zwiększa rozpoznawalność marki wypracowanej przez Coan Eye Care.

W rezultacie wzrasta liczba lojalnych pacjentów, jak również członków personelu, którzy mają możliwość leczenia wielu trudnych schorzeń i spełniania swoich ambicji.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.