Oto przydatne narzędzie! Skorzystaj z naszego Kalkulatora przeliczenia recepty okularowej*, aby przeliczyć wartości z recepty okularowej pacjenta na odpowiednie parametry soczewki kontaktowej.

* Kalkulator został zaprojektowany, aby pomóc specjalistom z dziedziny zdrowia oczu. Nie może on zastąpić profesjonalnego doboru soczewek kontaktowych przez kwalifikowanego praktyka.